Heerlen

Wijk en buurt: Heerlerbaan
Partners gebiedscoalitie: Weller, Meandergroep Zuid, IBA Parkstad, Huurders-Belangenverenigingen op de Heerlerbaan

HogeropHeerlerbaan is een lopend project/programma in de wijk Heerlerbaan. Concreet gaat het om het verbeteren van vier grote flats met in totaal 492 appartementen met daarbij maatschappelijke ambities op terrein van duurzaamheid, welzijn-wonen-zorg en identiteit. Het project zoomt in op het deel van de wijk met de flatgebouwen, maar heeft meerwaarde voor de gehele wijk. Een deel van de fysieke vernieuwing van de hoogbouwflats is al opgeleverd. Net als het wijkdienstencentrum, van waaruit de thuiszorg wordt verzorgd.
Anno 2019 is de renovatie van 492 appartementen afgerond, met onder andere ingegrepen voor het langer thuis wonen (galerij en balkons zijn gelijkvloers (rollator en rolstoel toegankelijk), een seniorenslot, verlichting, extra ruimte voor stalling scootmobiels. De volgende investering is de aanleg van glasvezel in de vier flatgebouwen, actieve wifi-modems en slimme interactieve video-intercom (IP-technolgie en app) in alle 492 appartementen, het uitrusten van de ontmoetingsruimte in de plint van de flats met beeldschermen met informatie uit de wijk (narrowcasting).
Het traject van de renovatie leidde tot grote betrokkenheid van huurders. De komende twee jaar wordt gewerkt aan de volgende fase van de fysieke vernieuwing. Naast de verbetering van de flats is met Meander het Dienstencentrum / Wijkpunt Peter Schunck gerealiseerd. Het is ontmoetingspunt ligt tussen de flats. Het fungeert voor inwoners als ontmoetingsplek en Meander verzorgt haar dienstverlening (thuiszorg) vanuit het gebouw.

wijkpunt Peter-Schunck heerlen
wijkpunt Peter Schunck (bron Weller)

Pilot 10 appartementen
10 modelwoningen worden met domotica/zorgtechnologie uitgerust: 5 gericht op mensen met een zorgvraag, 5 op huurders zonder specifieke eisen (maar die wel vooruit willen lopen op technologie-gebruik). Hoofdvraag is: hoe ondersteunen wij kwetsbare mensen op thuis op de thema’s zorg-welzijn-veiligheid. De Meandergroep heeft aansluiting andere ‘ontwikkellabs’ van o.a. Brightland Campus.

Murals
Als bijzonder resultaat van het renovatieproces zijn de kunst en cultuurtrajecten te noemen. In 2014 is de eerste grote mural gemaakt op de zijgevel van een van flats. Er is een groot theaterspektakel geweest. In 2020 komen er meer murals bij. Het kunst en culturele onderdeel draagt bij aan de identiteit en sociale binding in de buurt.
“IBA biedt het extra sausje; draagt bij aan identiteit met kunst. Je viert feest bij je flat, wat ook weer bijdraagt aan de onderlinge betrokkenheid. Binnenkort wordt er een boek uitgebracht met verhalen. De 500 huurders (huishoudens) mogen die komen ophalen in ontmoetingsruimte/Dienstencentrum.”

renovatie Heerlerbaan-Heerlen
Renovatie hoogbouwflats Heerlerbaan (bron Weller)
heerlen-heerlerbaan

Omvang buurt
-

Woningvoorraad
De huidige bewoners van de flats zijn senioren; 1/3 niet-senior, 2/3 senior. De appartementen zijn 90m2 (vrij ruim), maar gebouw is niet gelabeld als seniorenflat. Van de huurders is 55% > 60 jaar, 32% >70 jaar en 16% >80 jaar.

Bouwperiode
jaren ’60

Uniek
E-health

Innovatiethema’s – trefwoorden
Verbinding omgeving aan woonzorgzone, wijkaanpak met inwoners, levensloopgeschiktbheid, tussenvorm verpleeghuis en thuis, niet specifiek senioren, maar ook psychisch kwetsbaar

Filmpje Hogerop Heerlerbaan