Haarlemmermeer

Wijk en buurt: Bornholm
Partners gebiedscoalitie: gemeente Haarlemmermeer, Ymere, Amstelring, Ons Tweede Huis, Roads, Meerwaarde, Maatvast, Zorg en Zekerheid, ondernemersvereniging, Wijkraad

Hoofdvraag van de coalitie: “Hoe maken we van Bornholm een meergeneratiewijk, waar inwoners prettig wonen, passend wonen en met elkaar in bevinding staan.”Bornholm is een bloemkoolwijk met veel particuliere huiseigendom (75% eigen woning versus 25% corporatie) – de wijk staat op de vooravond van een vergrijzing; het is de vraag gaan mensen verhuizen of willen ze in de wijk blijven. Community vorming, sociale netwerken is belangrijk hierbij. Locatie Bornholm – dat twee zorggebouwen: Eijkenhove met 32 plaatsen en Bornholm met 154 plaatsen omvat moeten vervangen worden. Het is de aanleiding voor een herontwikkeling, waarbij ruimte is om te verdichten en ambities voor het langer thuis wonen te realiseren.

haarlemmermeer-bornholm

Omvang buurt
7922 inwoners, 18% is 65+er.

Woningvoorraad
3400 woningen (73% eengezinswoning, 27% meergezins), 880 woningen zijn corporatie bezit (25% sociale huur), 73% is koop.

Bouwperiode
jaren ’80 – bloemkoolwijk

Uniek
meergeneratiewijk, want vergrijzing, dementie, eenzaamheid en isolement, verrommeling leefomgeving, leegloop door nieuw te bouwen buurten

Innovatiethema’s – trefwoorden
passend wonen, doorstroom & verbinding in de wijk, ‘Meer voor elkaar met de buurt’, ontmoeten, or dementievriendelijk, buurtuin, hotspot ZZP, organisatie en proces, winkelcentra en transformatie verpleeghuis Bornholm, innovatieve woonvormen

  • webpagina Bornholm (gemeente Haarlemmermeer)