Groningen

Wijk en buurt: Selwerd
Partners gebiedscoalitie: gemeente Gronginen, Patrimonium, Lefier, Nijestee, De Huismeesters, ZINN, Wijkbedrijf Selwerd, BuurtzorgT, Humanitas, Menzis, WIJ, GON

Selwerd is een naoorlogse ‘stempel wijk’ met ongeveer 3.000 woningen en 6.300 inwoners. Voor de wijkontwikkeling is het ambitiedocument ‘Sunny Selwerd’ gemaak, die het welbevinden van de bewoners centraal stel. Het bevat vier opgaven:

  1. Gelukkig & Gezond,
  2. Betaalbaar & Duurzaam Wonen,
  3. Groene & Veilige Buurt,
  4. Meedenken, Meepraten & Meedoen.

Bijzonder is wijkbedrijf Selwerd. Het organiseert tientallen activiteiten en geeft inwoners een kans om hun kracht te ontdekken. Het wijkbedrijf kijkt en gebruikt financiële middelen op creatieve en ludieke manieren en stimuleert wijkbewoners hun eigen werk/activiteit te maken. Dat maakt dat bewoners kunnen participeren op hun eigen manier. Zo is er bijvoorbeeld een wijk conciërge die samen met andere bewoners de wijk schoonhoudt, heeft een inwoner een ‘Tosti-caravan’ opgezet en een kunstenaar/ontwerper uit de wijk het wijktoeristenbureau ontwikkeld die grote opgaven omzet in wijkactiviteiten. Bijvoorbeeld door ‘Vakantie in eigen wijk’ te organiseren waar één van de 88 nationaliteiten met ontmoeting, eten en presentatie centraal staat. Direct contact met de wijk wordt onder meer gezocht met een rijdende koffiecorner. Tijdens een gratis kopje koffie kunnen bewoners met elkaar en met vrijwilligers/professionals een gesprek aangaan op de hoek van de straat.

groningen-selwerd

Omvang buurt
6.230 inwoners, 16% is 65+

Woningvoorraad: De wijk telt 3.271 woningen, veelal portieketageflats en rijtjeshuizen. 16% koopwoningen, 42% sociale huur en 39% huur overig.

Bouwperiode
jaren ’60

Uniek
Sunny Selwerd: gezond en geluk

Innovatiethema’s – trefwoorden
Sunny Selwerd (wijkvernieuwing, woonprogramma, sociaal programma): Ontwikkelen nieuwe woonvormen, ontwikkelen nieuwe ontmoeting, betere wijkomgeving