Geertruidenberg

Wijk en buurt: Raamsdonkveer, Raamdonk Noord en Zuid
Partners gebiedscoalitie: gemeente Geertruidenberg (kernenaanpak, sociaal domein), Thuisvester, bewoners. En in samenwerking met: Thebe, Welzijn: Surplus, SWOG en trema, Het Hoge Veer, Prisma, wijkteam, MEE

De gemeente Geertruidenberg bestaat uit verschillende dorpen. De opgave voor het langer thuis wonen is per kern ingedeeld op ‘ik’, ‘huis’ en ‘wijk’ en op de onderdelen: wat doen we al, laaghangend fruit en onze uitdagingen.

geertruidenberg

Omvang buurt
Zuid: 6550 inwoners

Woningvoorraad
3220 woningen

Bouwperiode
Dorp / kern

Uniek
Campagne: Hoe kan ik zelfstandig blijven wonen in RV Zuid? Ik – huis – wijk
informatie loket: Ons huis ons thuis

Innovatiethema’s – trefwoorden
Lokale kernen aanpak: in RVZ: inspelen op ontmoeting en kleinschalig geschikte (beschutte) woonvormen.