Enschede

Wijk en buurt: De Posten, Wesselerbrink Zuid-Oost
Partners gebiedscoalitie: gemeente-stadsdeel Zuid, Zorgcentrum De Posten, Corporatie Domijn, Wijkraad Wesselerbrink, provincie Overijssel

Hoe maken we een Droomwijk voor iedereen? Samen met inwoners ontwikkelt de gebiedscoalitie van woningcorporatie Domijn, gemeente Enschede, zorgorganisatie De Posten, provincie Overijssel een plan voor de wijk De Posten in Enschede. De verbouw van het zorgcentrum en nieuwe appartementen maken hier deel vanuit, maar ook wordt vorm gegeven aan preventie, samenleven en talentontwikkeling. De Posten is een buurt in Enschede-Zuid met ongeveer 4.000 bewoners die snel vergrijst en waar een concentratie van lagere inkomensgroepen woont. De wijk heeft inwoners met een verschillende culturele afkomst. In het hart ligt Zorgcentrum De Posten, een instelling met zorg en ondersteuning voor senioren.

De verbouwing van het zorgcentrum is als kans aangegrepen opnieuw na te denken over welk aanbod nodig is voor de wijk. Hoe maken we met elkaar van de Posten een wijk waar plek is voor jong en oud, verschillende culturen, alleenstaanden, gezinnen, mensen met een beperking, mensen die zorg nodig hebben, kortom voor alle bewoners? Met ondersteuning van een procesmanager zijn partijen van de gebiedscoalities in gesprek gegaan met elkaar, maar ook met de inwoners.

De-Posten-Enschede

Omvang buurt
4.425 inwoners, 65+: 28 %

Woningvoorraad
1.974 woningen, waarvan 40% meergezins, 60% eengezinswoningen, 31% koopwoningen, 69% sociale huur

Bouwperiode
jaren 60

Uniek
verbouwing zorgcentrum als aanjager / versneller: Droomwijk De Posten

Innovatiethema’s – trefwoorden
woonconcepten, combinatie van zorg en welzijn, duurzaam in de brede zin van het woord,nieuwe onderwijsconcepten, vormen van populatiefinanciering passend bij de eisen van de toekomst