Eindhoven

Wijk en buurt: Vaartbroek en Eckart
Partners gebiedscoalitie: gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, Sociëteit Andromeda, WIJ Eindhoven, Urban Data Center (CBS), gezondheidscentrum

De twee wijken Vaartbroek en Eckart (in stadsdeel Woensel Noord) zijn uitgekozen voor het project ‘Bejaardenhuis zonder muren’, en zijn ook aangewezen als zogenaamd actiegebied. Er wonen 10.000 inwoners. In sommige delen van Eckart is meer dan 30% senior. Er wonen relatief veel mensen met een migrantenachtergrond (30%), en hoger dan stedelijk gemiddeld inwoners met een minimuminkomen, slecht ervaren gezondheid, lager % startkwalificatie onderwijs, en minder eigen kracht. Er liggen opgaven van een inclusieve buurt van samenleven en kwetsbare inwoners en spanningen die dit met zich mee kan nemen.
De wijk telt goede voorzieningen, winkelcentrum 2x (in beide buurten), zorgcentrum, buurtbibliotheek en ontmoetingsplek Dommelbeemd, Vaartbroek, Sociëteit Andromeda, de openbare ruimte is vrij goed toegankelijk, variatie in woonaanbod (ook geclusterde woonvormen nabij de voorzieningen), waarmee uitgangspunten voor het langer thuis wonen op orde zijn. Het gaat met name om wat de vraag vanuit de doelgroep, hoe speel je in op hun vraag.

De gebiedscoalitie Eckart/Vaartbroek in Eindhoven constateerde dat zij te weinig wist van de oudere wijkbevolking. Daarom vroeg de gebiedscoalitie aan het CBS, die via het Urban Data Center/Eindhoven samenwerkt met de gemeente Eindhoven, om de oudere inwoners van Eindhoven in kaart te brengen.

Lees het artikel Verschillen Eindhovense ouderen in kaart (22 juni 2020)

eindhoven-vaatbroek-eckart

Omvang buurt
10.000 inwoners (gemiddeld telt de buurt 22% senioren)

Woningvoorraad
4600 woningen (35% koop. 65% sociale huur), veelal eengezinswoningen

Bouwperiode
jaren ’60 – ’70

Uniek
bejaardenhuis zonder muren, bewonersinitaitef seniorensocieteit Andromeda, Woondeal

Innovatiethema’s – trefwoorden
wijkgericht, innovatie op tweedelijnsvoorzieningen, vergrijzing onder inwoners, sturingsfilosofie