Brielle

Wijk en buurt: Dorp Brielle
Partners gebiedscoalitie: gemeente Brielle (wonen en sociaal domen), Ressort Wonen, SOR & Vestia, Catharina Stichting, huisartsengroepen, Zorgaanbieders Careyn, Curamare, Wijk- en dorpsraden, Adviesraad Sociaal Domein.

De onderligger voor de gebiedscoalitie is het Uitvoeringsprogramma Ouderen. Deze is voor de gehele kern en richt zich op 5 leefgebieden voor het langer thuis wonen. De vijf leefgebieden zijn: gezondheid, woningen, omgeving/fysieke buitenruimte, participatie/bewegen en vervoer/mobiliteit.

brielle

Omvang buurt
13.380 inwoners

Woningvoorraad
6.362 woningen

Bouwperiode
Dorp / kern

Uniek
Woonwensenonderzoek, Flexwonen, uitvoeringsprogramma ouderen

Innovatiethema’s – trefwoorden
gericht op ouderen, tegengaan eenzaamheid; integraliteit; verbinden van de verschillende leefgebieden; nieuwe samenwoonconcepten