Assen

Wijk en buurt: Noorderpark
Partners gebiedscoalitie: gemeente Assen, Actium, Zorggroep Drenthe, lcare, Welzijnsorganisatie Vaart/Welzijn, HuisartsenZorg Drenthe

Noorderpark is Assen is gebouwd in de jaren 60 en 70. De wijk wordt getypeerd als levendige buitenwijk, rustig stedelijk, grenzend aan het centrum. De woningbouwcorporatie moet haar woningvoorraad verbeteren. Veel ouderen wonen in een eengezinswoning. De opgave voor wijk Noorderpark Assen is om tijdig na te denken over het vraagstuk van zelfredzaamheid, in eerste instantie die van 75-plussers. Zorgorganisaties merken een toename van crisisplaatsingen. Wat is nodig om senioren tijdig te laten gaan nadenken over hun eigen zelfredzaamheid zodat zij beter zelfstandig kunnen wonen? Er wordt een beleefhuis ingericht; een aangepaste voorbeeldwoning waar inwoners zich kunnen laten inspireren en adviseren over woningaanpassingen die hen kunnen helpen om langer en veilig thuis te wonen. Ook wordt nagedacht over een integrale toegang voor alle benodigde informatie om inwoners te ondersteunen in het Langer Zelfstandig wonen, (een goede vindplek organiseren) en tot slot gaat het om het geschikt maken van de woningvoorraad, aansluitend op de behoefte van de inwoners van de wijk. In deze wijk zijn een aantal initiatieven waaronder de pilot Optimaal Leven, een integrale aanpak voor de EPA-doelgroep, waarvan een deel bestaat uit ouderen. Drie zorgaanbieders GGZ-Drenthe (psychiatrie), Cosis (verstandelijke beperking en psychiatrie) en verslavingszorg Nederland vormen een team in de wijk. De gemeente en de zorgverzekeraar zijn hierbij nauw betrokken. Verder wordt vanuit het Optimaal Leven team nauw samengewerkt met huisartsen en het lokale buurtteam.

assen-noorderpark

Omvang buurt
8571 inwoners, 26% is 65+

Woningvoorraad
4500 woningen, 45,5% is bezit van eigenaar-bewoners, 50% is sociale huur

Bouwperiode
jaren ‘60-’70

Uniek
Beleefhuis Actium (woningaanpassingen), integrale aanpak met zorgaanbieders, zorgverzekeraar, huisartsen in pilot Optimaal Leven ), Platform wonen-welzijn-zorg (professionals). Korte + lange termijn. Denktank 60+

Innovatiethema’s – trefwoorden
informatie stromen & bewustwording seniore doelgroep, woonbehoeftenoz in combinatie met ontwikkeling nieuwe woonvormen, participatie bewoners