Apeldoorn

Wijk en buurt: De Maten
Partners gebiedscoalitie: gemeente Apeldoorn, Ons Huis, De Woonmensen, De Goede Woning, Stimenz, bewonersvertegenwoordiging

De Maten is een bloemkoolwijk met een vergrijzende inwonersgroep. De bewoners zijn hier in hun ‘jonge gezinsfase’ komen wonen, kinderen zijn inmiddels al lang de deur uit. De vraag is: wonen deze mensen daar geschikt, nu zij ouder worden en wat gaan zij doen; verhuizen of blijven zij in de wijk? Apeldoorn kiest voor een ‘organische’ aanpak. De gemeente wil het langer thuis wonen laten meekoppelen bij wat zich voordoet in de wijk. Er zijn drie lopende trajecten waar deze combinatie te maken is: verduurzamen/ energietransitie, revitalisering van de openbare ruimte door participatiebewoners en woningmarktambities voor een passende woningvoorraad voor kwetsbare groepen (doorstroom). Bij dit laatste is het verbinden tussen generaties belangrijk.

apeldoorn-de-maten

Omvang buurt
26.000 inwoners, 19% is 65+

Woningvoorraad
11.300 woningen, merendeel eengezins, koopwoning

Bouwperiode
jaren ’70 / bloemkool / woonerf

Uniek
Generatie thuis

Innovatiethema’s – trefwoorden
verbinding energietransitie en verbetering particuliere woningvoorraad, toevoeging woonconcepten die generaties verbinden