Alphen aan den Rijn

Wijk en buurt: Koudekerk aan den Rijn
Partners gebiedscoalitie: gemeente Alphen aan den Rijn: opgave gericht werken, domein sociaal, domein wonen, Habeko wonen, Dorpsraad

Speerpunten in de gebiedsvisie voor Koudekerk aan den Rijn: wonen op maat, behoud en toegankelijkheid van basisvoorzieningen en het open landschap. Daarnaast zijn als aanvullende punten opgenomen: aandacht voor vergrijzing [belangrijk om sociale voorzieningen als dagbesteding, activiteiten, sociale netwerken en ondersteuning voor senioren op plein te krijgen en te houden], veilig verkeer en duurzaamheid. Betreft de aandacht voor vergrijzing (sociale voorzieningen op peil houden – dagbesteding, sociale netwerken en ondersteuning).
a. Concreet overleggroep casemanagement dementie
b. Onderzoek door Alphen Beweegt om gezondheid en beweegvoorzieningen voor ouderen te verbeteren,
c. TOM in de buurt ondersteunt vrijwilligersorganisaties die zich richten op ondersteuning ouderen
d. Programma ‘Prettig ouder worden in Rijnwoude’ (POR), gemeente voert regie in de samenwerking tussen org.
e. Onderzoek POR – hoe preventieve ouderbezoeken praktisch vormgeven.

Doel van deze speerpunten: ouderen kunnen langer thuis blijven wonen met de nodige hulp en ondersteuning en er is ondersteuning voor de mantelzorgers.

  • Koudekerk Rollatorproof: Er worden dorpsschouwen gedaan: Wat is wel/niet toegankelijk zijn met rollator: gaat om boomwortels, te smalle stoep, reclame borden, op- en afstapjes. Maar, onder dit traject valt ook zorg in nabijheid.
  • Uitvoeringsplan senioren; Er loopt een traject voor het ophalen van de behoefte onder inwoners (dit wordt uitgevoerd door vrijwilligers, het bereik doelgroep is groot, vorm: interviews, resultaten zijn bekend).

Meer informatie

Alphen-aan-de-Rijn-koudekerk

Omvang buurt
4119 inwoners

Woningvoorraad
1.793 woningen

Bouwperiode
Dorp / Kern

Uniek
Sterke dorpsgemeenschap en betrokkenheid,uitvoeringsplan senioren, Koudekerk rollator proof, inloophuis, inwoners wonen ‘ongeschikt’ / verhuizen niet

Innovatiethema’s – trefwoorden
woningaanpassingen particuliere huiseigenaren, doorstroom, zorgarrangementen, nabijheid, vitale en leefbare dorpen, procesaanpak