FAQ

Innovatieprogramma Langer thuis - Inclusieve wijk

 • Voor wie is het innovatieprogramma bedoeld?
  Voor gebiedscoalities van strategische, beleid- en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en bewonersinitiatieven, die aan de slag zijn met wonen, sociale en fysieke leefomgeving en nabije voorzieningen.
 • Wat is de looptijd van het innovatieprogramma?
  Het programma loopt van april 2019 tot en met december 2020.
 • Wat levert het innovatieprogramma mij op?
  Het programma levert kennis op over inhoud en gebiedsgerichte aanpakken voor wonen, woonomgeving en wijkvoorzieningen.
 • Waaruit bestaat de gebiedscoalitie?
  Uw coalitie bestaat uit minimaal gemeente, woningcorporatie, zorg/welzijnsondernemer en vertegenwoordiger wijkbewoners en/of gebiedsgericht burgerinitiatief.
 • Welke inzet wordt van mij verwacht?
  U neemt deel aan een landelijke kennisgemeenschap die over een periode van twee jaar 4 tot 5 keer bijeenkomt. Tijdens die bijeenkomsten wordt ieders aanpak uitgewisseld. Wij beschrijven per gebied de opgave, de aanpak en welke vraagstukken er zijn. U wordt gevraagd hiervoor info aan te leveren en eventueel in een gesprek toe te lichten. Op grond van de inventarisatie wordt bepaald wat de innovatiethema’s worden.
 • Mogen wij zelf bepalen met welk thema wij aan de slag willen?
  Ja, u wordt gevraagd een van de gezamenlijke innovatiethema’s te adopteren en toe te passen in uw gebied. Wij denken mee over de aanpak, zetten experts/innovaties in om je te helpen. Tot slot werken we nauw samen met een innovatieorganisatie die veel ervaring heeft met design thinking. Zij kunnen dit in uw gebied toepassen. Voorts werken we samen met het atelier Rijksbouwmeester zodat de kennis van Who CARE’s ook ingeplugd wordt.
 • Wanneer wordt de selectie bekend gemaakt?
  U kunt zich aanmelden tot 12 april. In de derde week van april wordt de selectie bekend gemaakt.
 • Wat zijn de kosten van de deelname aan het innovatieprogramma?
  Deelname brengt geen kosten met zich mee. Met een actieve inzet in de bijeenkomsten en kennisdeling versnellen wij uw lokale aanpak en maakt u werk met werk.
 • Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats?
  De data en de locatie van de bijeenkomsten willen wij samen met de deelnemers bepalen. De startbijeenkomst wordt in mei gepland, waar we in samenspraak met de deelnemers een planningsvoorstel maken. Voor het gehele innovatieprogramma organiseren we binnen de looptijd van 2 jaar 4 tot 5 bijeenkomsten, op een centrale plek voor de deelnemers.