Over Een thuis voor iedereen

Een Thuis Voor Iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.


Koplopersprogramma

Innovatieprogramma Een thuis voor iedereen

Kennisontwikkeling met koplopers

Om de benodigde kennis te ontwikkelen, gaan we aan de slag met de koplopersgroep die door de VNG is samengesteld:

Fasering

Samen met deze regio’s en lokale partijen ontwikkelen we scenario’s en oplossingsrichtingen, en komen we tot praktijkvoorbeelden die van waarde zijn voor andere regio’s. Omdat de innovatiethema’s en de koplopersgroep al bekend zijn, kiezen we een aanpak met de volgende fasering:

 1. Innovatiethema’s verkennen met koplopergroep
 2. Koplopers praktijk in beeld brengen
 3. Pilotvoorbereiding
 4. Uitvoeren & monitoren
 5. Evalueren
 6. Kennisproducten

De koplopersgroep heeft niet per se op elk thema de meeste kennis en ervaring. Dat is ook onmogelijk, omdat we gezien de breedte van de samenwerkingsagenda nieuw terrein betreden. Het doel is dat we gezamenlijk meer inzicht krijgen in hoe de woonvraag van aandachtsgroepen een zichtbare en permanente plaats krijgt in de regionale en lokale woonagenda. Dat doen we door ervaringen met elkaar uit te wisselen, deskundigen hierop te laten reflecteren, relevante theorie en onderzoeken te presenteren en per thema een concrete aanpak te ontwikkelen.

Resultaat

De kennisontwikkeling met de koplopersgroep heeft als concreet resultaat:

 • Inzicht en begrip
  Koplopers verrijken hun kennis per thema waardoor inzicht ontstaat in welke actie in de praktijk nodig is;
 • Kennis en instrumentarium
  Per thema wordt met experts een voorbeeld aanpak ontwikkeld die bij één of twee koplopers wordt getest;
 • Inspiratie
  Per thema een beschrijving van goede uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

Koplopers krijgen toegang tot een netwerk van professionals die met dezelfde thema’s bezig zijn en experts die zij kunnen raadplegen als zij in hun praktijk hulp nodig hebben.

Beeldvorming-Straatconsulaat-Eve-foto-6978 klein
Foto: Eveline van Egdom