Over Een thuis voor iedereen

Een Thuis Voor Iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.


Maak kennis met Stadsregio Parkstad Limburg; 7 betrokken gemeenten

Koploper innovatieprogramma Een thuis voor iedereen

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep.

Wat drijft de regio’s die meedoen, en op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap? Elke regio stelt zich graag kort aan u voor met een bondig overzicht van de ambities en vraagstukken waar ze de komende tijd mee aan de slag gaan.

Platform31 sprak met de beleidsmedewerker wonen en de concernstrateeg focus Heerlen Noord.

Stadsregio Parkstad Limburg is een bestuurlijke samenwerking (een gemeenschappelijke regeling) tussen 7 gemeenten; Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Er wordt samengewerkt op de thema’s economie & toerisme, wonen & herstructurering en ruimte & mobiliteit. Parkstad Limburg heeft een werkorganisatie. De programmamanager wonen begeleidt het ambtelijk overleg wonen.

Waarom heeft Stadsregio Parkstad Limburg zich aangesloten?

De Stadsregio Parkstad Limburg spart met Amsterdam over hoe om te gaan met het hoge aandeel aandachtsgroepen in de regio. De Stadsregio signaleert de behoefte om meer aandacht te hebben voor zorg, ondersteuning en sociale huisvesting. Vandaar aanmelding als koploper regio. Parkstad Limburg heeft niet het mandaat om af te stemmen over wonen en zorg. Gemeenschappelijke regeling behelst wel wonen. De afstemming over zorg gebeurt aan verschillende tafels, op Parkstad schaal of op Zuid-Limburgse schaal.

Hoe gaat Stadsregio Parkstad Limburg van start?

“Het schip is op koers maar op een laag tempo.” Er wordt een projectleider aangesteld. Bedoeling is dat die bestuurlijk commitment in de regio ophaalt, zowel bij gemeenten als woningcorporaties. In januari 2023 wordt een bijeenkomst over de huisvesting van aandachtsgroepen georganiseerd om bestuurlijke steun op te halen. In de tussentijd wordt ambtelijk gewerkt om het te lopen traject vorm te geven. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het aanhaken van de sociale tafels; rondom wonen wordt al langer samengewerkt in de regio. Zorgpartijen zijn op zich vragende partijen om aan te haken

Gemeenten verschillen wat betreft het huidige startpunt ten aanzien van de woonzorgvisie. Sommigen zijn zelf al aan de slag gegaan, andere gemeenten willen graag samenwerken (onder andere vanwege een gebrek aan capaciteit).

Kennisvragen waarmee Stadsregio Parkstad Limburg aan de slag gaat

Stadsregio Parkstad Limburg zou binnen de pilot van het innovatieprogramma graag de volgende vraagstukken beantwoord zien:

  • Welk resultaat streef je na?
  • Wat regelen we regionaal en wat lokaal?
  • Welke samenwerking tuig je op om dat resultaat te behalen?
  • Hoe richt je de procesorganisatie in? Ga je uit van een netwerkorganisatie (ambtelijk vrijgemaakt) of een formele organisatie (medewerkers gedetacheerd)?
  • Hoe stem je op integraal op de verschillende schaalniveaus af?
  • Hoe zou de aanpak eruit moeten zien?
  • Missen we iets in onze huidige aanpak?

Good practices uit de regio

Stadsregio Parkstad Limburg vindt Housing Parkstad een goed voorbeeld als het gaat over proces en inhoud. Housing Parkstad gaat over Housing First en andere woonvormen, combinatie van wonen, welzijn en zorg.

PARKSTAD-LIMBURG Logo FC P