Over Een thuis voor iedereen

Een Thuis Voor Iedereen

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Het ministerie van BZK richtte het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen (OKEC) in. Dit is een digitaal platform waar alle informatie over wet- en regelgeving, financiële regelingen, expertteams, handreikingen en praktijkvoorbeelden rondom de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen te vinden zijn. Ook vind je hier de laatste activiteiten en ontwikkelingen. Zo worden provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties bij de huisvesting van kwetsbare mensen extra ondersteund.


Innovatieprogramma Een thuis voor iedereen

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep. Hoewel deze koplopers zich in de eerste plaats richten op hun eigen regio, zijn de lessen en oplossingen die zij gaandeweg ontwikkelen ook relevant voor andere regio’s. Ook het landelijke programma profiteert van de ervaringen van de koplopers. Platform31 ondersteunt in dit programma deze koplopers met kennis en kunde.

Welke acties kun je inzetten om de kans op succes te vergroten? Platform31 zoomt samen met de koplopersgroep in op drie thema’s:

  1. Hoe maak je een goede woonzorganalyse die inzicht geeft in de wonen en zorgvraag maar ook input geeft voor het gesprek tussen partijen over de spreiding van aandachtsgroepen in een regio?
  2. Hoe ontwikkel je een effectieve regionale procesorganisatie die leidt tot eigenaarschap en een gedeelde agenda?
  3. Wat kan de inhoud zijn van een lokale en regionale woonzorgvisie?

Op de hoogte blijven van dit programma? Meld u dan aan voor onze Update wonen en zorg.

Ook interessant

Praktijkverhaal: Bijzonder wooncomplex De Generaal: “Met gemengd wonen creëren we draagkracht” (OKEC, 12 januari 2023)

Beeldvorming-Straatconsulaat-Eve-foto-6978 klein
Foto: Eveline van Egdom

LinkedIngroep

Innovatieprogramma Een thuis voor iedereen heeft een LinkedIngroep. Deze groep biedt de leden helpende tools, trainingen en handreikingen. Daarnaast is deze groep een plek voor discussie, kennisuitwisseling en (digitale)participatie. Iedereen die wil kan zich aanmelden voor bij deze groep door deze link te volgen.

Deze groep wordt in opdracht van Platform31 beheerd.