Woonzorgconcept All-inclusive

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Met twaalf koplopers is onderzocht of het mogelijk is een nieuw en betaalbaar woondienstenpakket te ontwikkelen in voormalige verzorgingshuizen. Op basis van de praktijk van de koplopers blijkt het concept rendabel te exploiteren onder de voorwaarden dat het vastgoed grotendeels is afgeschreven, het vastgoed zich bevindt op een centrumlocatie, er een minimale afzet is van zestig klanten, er een 24-uurs oproepdienst wordt aangeboden en er (ontmoetings)activiteiten worden georganiseerd.

Betrokkenen: zorgorganisaties, corporaties
Organisatie: Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Opdrachtgever: ministeries van BZK en VWS
Programma: Langer thuis
Activiteiten: experiment, publicaties van vier deelonderzoeken: marktpotentie, vier bedrijfsmodellen voor plint, exploitatie van diensten, huishoudboekje van senior, eindpublicatie

Foto: Alex Schröder