Herbestemmen zorgvastgoed

Het tempo waarin de omvorming van zorgvastgoed moet plaatsvinden is hoog. Hetzelfde geldt voor het vormgeven van de zelfredzaamheid van burgers. Verschillende herbestemmingsprojecten laten zien dat bestaand (zorg)vastgoed nieuwe functies kunnen krijgen. Belangrijke conclusie: ondernemerschap, creativiteit en het vinden van draagvlak onder de lokale gemeenschap vormen de motor bij herbestemming.

Foto: Alex Schröder

Bekijk ook het kennisdossier Transformatie zorgvastgoed voor meer achtergrondinformatie.

Lees verder