Betrokken projectleiders/onderzoekers

Cas Barendregt

Senior onderzoeker, beleidsadviseur
06 42 21 53 98
barendregt@ivo.nl

Opdrachtgever

ZonMw

Evaluatie en begeleiding van leernetwerken

Wat zijn de generieke principes achter de leernetwerken rond langdurige zorg en verward gedrag? En wat hebben de verschillende onderwijsprojecten in het kader van verward gedrag precies opgeleverd? Deze vragen staan onder meer centraal in de evaluatie die Platform31 en onderzoeksinstituut IVO samen uitvoeren.

Binnen de ZonMw-programma’s Langdurige Zorg en Ondersteuning en het Actieprogramma Verward Gedrag financiert ZonMw zestien leernetwerken. Dit zijn innovatieve samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, mbo’s en praktijkinstellingen met als doel het realiseren van een duurzame uitwisseling tussen het onderwijs en het werkveld. Daarnaast zijn binnen het Actieprogramma Verward Gedrag dertien onderwijsprojecten uitgevoerd, gericht op het integreren van kennis over verward gedrag in het onderwijs (mbo en hbo).

Platform31 en IVO dragen in dit project, dat van eind 2019 tot medio 2021 liep, bij aan meer kennis over generieke principes voor het succesvol opzetten, verbreden en bestendigen van leernetwerken. Daarnaast bieden we begeleiding aan de lopende leernetwerken, toegespitst op hun ondersteuningsbehoefte(n). Ook worden de onderwijsprojecten binnen het Actieprogramma Verward Gedrag geëvalueerd. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw.

Logo leernetwerken