Duurzaam Thuis

Ouderen blijven tot op steeds hogere leeftijd in hetzelfde huis wonen, maar nemen nauwelijks maatregelen om de woning toekomstbestendig te maken. Dat is vreemd en gevaarlijk want door drempels, trappen en slechte verlichting liggen valongelukken op de loer. Bovendien zullen de energiekosten flink stijgen doordat ouderen gemiddeld vaker thuis zijn en een hogere kamertemperatuur wensen. Een groot deel van de woningvoorraad is dus volstrekt ongeschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Het rapport ‘Duurzaam Thuis. De omvang van de vraag naar duurzame woningaanpassingen’ schetst de urgentie om in actie te komen.

In het programma Duurzaam Thuis verkennen Platform31 en Energiesprong nieuwe concepten voor CO2-neutrale woningrenovaties (Nul-Op-de-Meter), in combinatie met het levensloop bestendig maken van woningen en het verhogen van wooncomfort. Doel van dit programma is om samen met ontwikkelende partijen te komen tot een aantrekkelijk en betaalbaar renovatie aanbod gericht op oudere eigenaar-bewoners.

Foto: Alex Schröder

Extern nieuws

Evaluatie Pilot Duurzaam Thuis Woonwijze

In dit document staan de geleerde lessen beschreven die de betrokken partijen hebben opgedaan tijdens het proces van de Duurzaam Thuis pilot in Vught.

Lees verder


Leaflet: Preventief investeren in woningaanpassen loont

Woningaanpassingen leveren geld op. Tussen de 1.700 en 9.500 euro per 65-plusser per jaar. Aan de andere kant zijn er ook investeringen nodig. De vraag is: kan de effectopbrengst vooraf worden gebruikt om woningaanpassingen te betalen?

Lees verder


Hoe te renoveren naar Nul-op-de-meter en Langer Thuis

Platform31 en Energiesprong hebben de afgelopen tijd veel geleerd over hoe woningen geschikt te maken om er Duurzaam Thuis – oftewel Nul-op-de-meter & Langer Thuis – te blijven wonen. In deze publicatie: delen we die.

Lees verder