Koplopers

Woonvarianten voor senioren

Platform31 benadert koplopers die al kennis hebben over of ervaring hebben met het opzetten van een wooninitiatief. Deze kopgroep gaat deel uitmaken van een Community of Practice waar kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en oplossingen worden ontwikkeld.

De komende tijd publiceren wij interviews/filmpjes van de koplopers. Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de Update Wonen en zorg (deze verschijnt 6x per jaar).

Logo woonvarianten voor senioren