Koplopers

Weer Thuis

In dit experiment staan de koplopers centraal. Platform31 zoekt koplopers die flink op weg zijn in de ontwikkeling van woonvormen en wijkarrangementen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deelnemers moeten bestaan uit lokale samenwerkingsverbanden van een gemeente, een corporatie en/of een organisatie voor zorg en/of welzijn. Deelname is kosteloos.

Tien lokale samenwerkingsverbanden

Voor dit experiment selecteert Platform31 in totaal tien lokale samenwerkingsverbanden. Voorwaarden voor deelname zijn:

  • U en uw samenwerkingspartner(s) houden zich al volop bezig met dit vraagstuk;
  • Uw organisatie neemt deel aan een vijftal bijeenkomsten van Community of Practice en een landelijke eindbijeenkomst in de periode oktober 2019 tot en met oktober 2020.
  • Binnen uw organisatie is draagvlak en de bereidheid om intern zaken mogelijk te maken en te veranderen;
  • Uw organisatie is bereid kennis en ervaringen te delen en met andere collega-organisaties door de aanlevering van documenten, het geven van presentaties en deelname aan de eindevaluatie van het experiment.

Selectie

Na de selectie plaatsen we op deze pagina een overzicht van de experimentpartners. Ook vermelden wij de gebiedscoalities uit het innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk, die focussen op het inclusief wonen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij zullen ook deelnemen aan dit experiment.

GGZ grijs