Projectopzet

Weer thuis: meerpartijensamenwerking

Om mensen met beperkingen thuis zo goed mogelijk te ondersteunen is samenwerking nodig tussen burgers, gemeente, corporatie, zorg- en welzijnsondernemers: een meerpartijensamenwerking. Kenmerk van deze samenwerking is dat geen van de partijen het voor het zeggen heeft. Het netwerk bepaalt met elkaar de inhoud van de agenda en de spelregels hoe zij aan de slag zijn. Van inhoudelijk gedreven medewerkers worden steeds vaker competenties op samenwerking gevraagd. In de sessies werken we met elkaar aan deze vaardigheden, competenties en inzichten in opgavegericht samenwerken.

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 voor professionals leeractiviteiten op het thema samenwerken met meerdere partijen. We gaan aan de slag met vragen als:

  • Hoe zorg je voor een gezamenlijke opgave?
  • Hoe beïnvloed je een goede samenwerking?
  • Welke fasering kan je verwachten of ontwikkelen?
  • Welke interventies zijn mogelijk als de samenwerking niet goed loopt?

Werkatelier
In het landelijke werkatelier kunnen regionale en lokale werkzame professionals leren over het bouwen aan een goede samenwerking en wat zij daar zelf aan kunnen doen. Met ervaren procesexperts analyseren deelnemers de eigen samenwerking en bespreken zij met elkaar hun knelpunten en dilemma’s. Het landelijke werkatelier bestaat uit drie plenaire bijeenkomsten van een dag (24 september, 12 december 2019 en begin 2020).

Praktijklabs
De praktijklabs zijn een ‘training on the job’. Met een ervaren procesbegeleider gaat de professional in de eigen beroepspraktijk aan de slag. Bijeenkomsten worden voorbereid en geëvalueerd. De ervaringen worden besproken in het landelijke werkatelier. Deze regionale praktijklabs worden in overleg met samenwerkende partijen georganiseerd na de zomer.

Looptijd

Het landelijk werkatelier kent twee rondes. De eerste start in september 2019 tot en met december 2019. In het voorjaar van 2020 starten we een tweede ronde. Elke ronde bestaat uit drie bijeenkomsten die een volledige dag in beslag nemen.

De praktijklabs kunnen door de regio’s die meedoen aan het werkatelier in de eigen regio gepland worden. Ze bestaan uit twee bijeenkomsten op een locatie in de regio.

Met wie?

Het werkatelier en de praktijklabs zijn gekoppeld aan het landelijke actieprogramma Weer Thuis ! Voor de sessies maken we gebruik van de kennis en ervaring van experts op dit thema.

Voor wie?

Het werkatelier is in eerste instantie bedoeld voor procesregisseurs van de regio’s die worden ondersteund door het landelijke actieprogramma Weer Thuis!. Bij open plaatsen kunnen procesregisseurs uit andere regio’s deelnemen.

De praktijklabs zijn bedoeld om samen met de procesregisseur van de regionale samenwerking en de professionals die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de meerpartijensamenwerking voor de uitstroom uit Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang aan de slag te gaan met de eigen samenwerkingspraktijk. Dit kunnen zijn beleidsadviseurs, projectleiders of procesregisseurs uit verschillende organisaties.

Aanmelden?

Wilt u deelnemen aan het landelijke werkatelier en/of de regionale praktijklabs? Vul het onderstaande aanmeldformulier in en stuur deze mirjam.fokkema@platform31.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Logo Meerpartijensamenwerking weer thuis