Werkatelier en praktijklabs

Weer thuis: meerpartijensamenwerking

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 leeractiviteiten voor deze professionals. In eerder experiment volgde Platform31 twaalf samenwerkingsverbanden van woningcorporatie, zorgaanbieder en gemeente. Deze ervaringen vormen de input voor deze activiteiten (werkatelier en de praktijklabs). We gaan aan de slag met vragen als:

  • Hoe zorg je voor een gezamenlijke opgave?
  • Hoe beïnvloed je een goede samenwerking?
  • Welke fasering kan je verwachten of ontwikkelen?
  • Welke interventies zijn mogelijk als de samenwerking niet goed loopt?

Werkatelier

Voor wie?
Het werkatelier is in eerste instantie bedoeld voor procesregisseurs van de regio’s die worden ondersteund door het landelijke actieprogramma Weer Thuis!. Bij open plaatsen kunnen procesregisseurs uit andere regio’s deelnemen.

Wat gaat u doen?
U kunt leren over het bouwen aan een goede samenwerking en wat u daar zelf aan kunnen doen. Met ervaren procesexperts analyseert u de eigen samenwerking en bespreekt u met elkaar uw knelpunten en dilemma’s.

Wanneer?
Het landelijke werkatelier bestaat uit drie plenaire bijeenkomsten (10.00 – 17.00 uur incl. lunch):

  • Dinsdag 24 september 2019
  • Donderdag 12 december 2019
  • 3e datum volgt (begin 2020)

Praktijklabs

Voor wie?
De praktijklabs zijn bedoeld om samen met de procesregisseur van de regionale samenwerking en de professionals die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de meerpartijensamenwerking voor de uitstroom uit Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang aan de slag te gaan met de eigen samenwerkingspraktijk. Dit kunnen zijn beleidsadviseurs, projectleiders of procesregisseurs uit verschillende organisaties.

Wat gaat u doen?
De praktijklabs zijn een ‘training on the job’. Met een ervaren procesbegeleider gaat de professional in de eigen beroepspraktijk aan de slag. Bijeenkomsten worden voorbereid en geëvalueerd. De ervaringen worden besproken in het landelijke werkatelier.

Wanneer?
Deze regionale praktijklabs worden in overleg met samenwerkende partijen georganiseerd na de zomer.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de drie landelijke werkateliers en/of de regionale praktijklabs? Vul het onderstaande aanmeldformulier in en stuur deze naar mirjam.fokkema@platform31.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Logo Meerpartijensamenwerking weer thuis