Thema Buurt voor iedereen: Bouwen aan een inclusieve buurt

Het langer zelfstandig wonen van mensen met beperkingen en de verwachting dat mensen zichzelf redden of een beroep doen op hun omgeving, heeft gevolgen voor het netwerk van deze mensen maar ook voor de buurt waarin ze leven. Hoe werk je aan verbinding in de buurt? Hoe kun je bouwen aan een sociale gemeenschap die elkaar helpt en ondersteunt. In de hulpverlening is de ondersteuning van de sociale gemeenschap namelijk niet vanzelfsprekend een onderdeel van de opdracht.

Onderwerpen binnen dit thema die bij gebiedscoalities leven:

 • Hoe werk je aan gemeenschapsopbouw in de wijk en verbind je groepen aan elkaar?
 • Hoe kom je in contact met eenzame wijkbewoners?
 • Hoe ontwikkel je ontmoeting waar geen fysieke ontmoetingsruimte is?
 • Buurtcoöperaties: hoe sterker maken?

Wat gaan we doen?:

De zoektocht in drie workshops is hoe en wie werkt aan vitale netwerken en binding in de buurt voor en met kwetsbare doelgroepen. Het gaat om verbinden van mensen die elkaar herkennen en iets aan elkaar kunnen hebben en hoe professionals en vrijwilligers daarbij kunnen ondersteunen, waarmee het negatief langs elkaar heen leven (overlast en stigma’s) wordt voorkomen.

In de publicatie Een buurt voor iedereen zijn vijf kenmerken van zo’n buurt opgeschreven:

 • Er is sprake van een onderlinge open houding;
 • De buurt kent volop mogelijkheden voor bewoners om taken te vervullen waardoor zij van betekenis zijn
 • De in de buurt aanwezige hulpbronnen en voorzieningen (zoals verenigingen, kerken, dienstverlening en winkeliers, scholen, actieve bewoners) zijn betrokken en dragen een steentje bij;
 • Er zijn afspraken, buurtgebruiken en onderlinge verbanden waardoor de buurtbewoners weten hoe te handelen als het minder goed gaat met iemand;
 • Mensen voelen zich veilig. Zij weten hoe ze elkaar kunnen aanspreken, en wie ze erbij kunnen betrekken, als sprake is van een situatie waarin dat niet het geval is.

In de workshops binnen dit thema krijgen gebiedscoalities kennis aangeboden over interventies die helpen om aan de genoemde kenmerken invulling te geven. Ook wordt uitgewisseld over de (proces)aanpak bij het te bouwen aan een ‘buurt voor iedereen’ en het stimuleren van buurtcommunities.

Het Participatiewiel Samenspel XXL wordt ingezet om deelnemers te laten ervaren wat het denken en doen vanuit de leefwereld van inwoners in kwetsbare situatie betekent. Dit maakt indruk en motiveert om verantwoordelijkheid te voelen voor de behoefte van inwoners en integraal te kijken. Mensen uit de systeemwereld gaan oplossingen zoeken die bij de leefwereld van inwoners passen.

Er is ook aandacht voor de fysieke kant van ontmoeten. In de workshop besteden we aandacht hoe het ontwerp van gebouwen en woonomgeving ontmoeting kan stimuleren. Er komt een bundel met inspiratievoorbeelden uit de ideeënprijsvraag Who Cares van het Atelier Rijksbouwmeester.

Samenwerkingspartners voor de uitwerking van dit thema:

 • Movisie
 • Atelier Rijksbouwmeester

Workshops

 • Workshop 1 Wat typeert ‘een buurt voor iedereen’? (21 januari)
 • Workshop 2 Kwartiermaken en stimuleren van community-opbouw (21 april)
 • Workshop 3 Opbouwen van een aanpak/plan (22 september)
buurt-voor-iedereen