Innovatiethema's

Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk

In het innovatieprogramma ontwikkelen we kennis en passen we de kennis toe. We bieden aanbod op maat. De vijf innovatiethema’s waar we mee aan de slag gaan:

Per innovatiethema wordt in een reeks van drie workshops het thema uitgewerkt met kennis – uit wetenschap en praktijk – en analyse op maat voor gebiedscoalities.

Webinars Innovatieprogramma inclusieve wijk

Op 23 juni, 30 juni en 2 juli organiseert Platform31 voor gebiedscoalities vier webinars om actuele kennis en inzichten te presenteren en onderlinge ervaringen te delen:

 • Inclusieve wijk: Voorzieningen – dinsdag 23 juni, 09.30 tot 11.00 uur
  In dit tweede webinar voor het thema voorzieningen staat de sociale wijkanalyse van Hengelo Noord centraal. Robert Olde Heuvel (Welbions) van gebiedscoalitie Hengelo Noord en Johan van Iersel van In Fact/De Woonzorgwijzer vertellen over de opbouw van de wijkanalyse en de strategische agenda wonen en zorg. Organisatie: Netty van Triest en Lisan Jansen Lorkeers (Platform31)
 • Woonvarianten senioren – dinsdag 23 juni, 15.00 tot 17.00 uu
  In deze webinar over Woonvarianten senioren presenteert Gert Jan Hagen (Springco) de eindversie van de rapportage Woonprofielen senioren. De gebiedscoalities uit Rotterdam en Naaldwijk vertellen over de verdiepende analyse voor hun gebied en het vervolg voor hun lokale praktijk. Vervolgens presenteren Penny Senior (Actiz) en Lennart Homan (HHm) de uitkomsten van de studie Meerwaarde van woonvormen met zorg. Organisatie: Annette Duivenvoorden en Barbara van Straaten (Platform31)
 • Buurt voor iedereen – dinsdag 30 juni, 10.00 tot 11.30 uur
  Rudi Theunissen (Eurus) vertelt over Ontmoetingsruimte De Hagendoorn in Almelo: een buurthuis in handen van een bewonerscoöperatie. Het is in een zeer korte tijd tot stand gekomen en draait voor en door de buurt. We zoomen in op de vragen: Hoe zet je in op inclusiviteit, hoe zorg je dat je ook kwetsbare wijkbewoners bereikt, hoe sluit je aan bij het tempo van de wijk en hoe lang moet een professional betrokken blijven bij ondersteuning in de wijk. Organisatie: Hilde van Xanten (Movisie) en Lisan Jansen Lorkeers (Platform31)
 • Wonen2050 – donderdag 2 juli, 14.00 tot 16.00 uur
  In deze webinar vertelt Ramon Daniels(lector aan de Hogeschool Zuyd) over de aanpak en lessen van www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl in Horst aan de Maas. De hogeschool ontwikkelde deze aanpak met meerdere partijen en is ontwikkeld om particuliere woningbezitters te stimuleren om te investeren in levensloopbestendigheid van hun woningen. Gemeente Kerkrade gaat deze aanpak vertalen naar hun coalitie/gemeente. Sandy Deckers (gemeente Kerkrade) vertelt over deze doorvertaling. Voor het brede thema bewustwording heeft gemeente Geertruidenberg de aanpak: Ik – huis – wijk gemaakt. Bert van Helvoirt licht hun aanpak en lessen toe. Organisatie: Annette Duivenvoorden (Platform31)