Innovatiethema's

Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk

In het innovatieprogramma ontwikkelen we kennis en passen we de kennis toe. We bieden aanbod op maat. De zes innovatiethema’s waar we mee aan de slag gaan zijn:

 • Inclusieve wijk?!
 • Samenwerkingsinnovatie
 • Care communities
 • Wonen 2050
 • Innovatieve woonconcepten
 • Slimme leefomgeving

We ontwikkelen kennis op de volgende onderdelen:

 • Methoden om lokale opgave op wijk, gemeentelijk of regionaal niveau te bepalen;
 • Het doorstromen naar geschikt wonen: welke aanpakken voorkomen dat mensen ongeschikt wonen;
 • Nieuwe woonconcepten en woonvormen
 • Vernieuwende arrangementen van wonen, woonomgeving, (basis)voorzieningen en zorg, en
 • Het samenwerken in lokale coalities om inclusieve wijken te realiseren.

Platform31 bouwt met dit programma ook voort op innovaties en kennis uit eerdere programma’s.