Zaanstad

Wijk en buurt: Wormerveer
Partners gebiedscoalitie: gemeente Zaanstad, Wormer Wonen Incluzio (Sociaal Wijkteam) en Zorgcirkel (zorgaanbieder), Vereniging De Bloesem

Hoe maken we samen met bewoners en partners van Wormerveer een levensloopbestendige inclusieve wijk? Wat is er nodig richting 2040 als ons inwoneraantal is gegroeid en een groter percentage van onze inwoners 65+ is. Welke stappen kunnen we daar de komende tijd concreet voor zetten? We gaan verdichten (nieuwbouw van ongeveer 1.500-2.000 woningen tot 2040 ) en wat moete we doen in de bestaande bouw. Het zijn de vraagstukken van de gebiedscoalitie om op te versnellen. De twee traject in Wormerveer die hier aanknopingspunten voor bieden zijn: gebiedsontwikkeling aan de hand van de methode: MAAK.Zaanstad Noord. De analyse fase is bijna afgerond. Ook loopt het programma Strategische agenda ouder worden in Zaanstad.

zaanstad-wormerveer

Omvang buurt
11.812 inwoners, 2505 inwoners zijn nu 65+ (21%) (Vergrijzing: 2.966 65+ in 2029 (19%) en 3.456 65+ in 2039 (39%).

Woningvoorraad
5734 woningen, waarvan 2500 sociale huur, 2770 koopwoningen, 564 vrije sector huur. Het zijn deels flats en deels laagbouw.

Bouwperiode
Dorp / Kern

Uniek
MAAK.Zaanstad Noord en Strategische agenda ouder worden in Zaanstad

Innovatiethema’s – trefwoorden
Levensloopbestendige inclusieve wijk met alle partners en partijen (2040 – toekomst agenda). Amandelbloesem – verzorgingshuis 2.0, PvE-gebiedsontwikkeling nieuwbouw, wooninitiatief Molukse ouderen, buurtcirkels, funderingsherstel icm doorstroom