Kerkrade

Wijk en buurt: Eygelshoven
Partners gebiedscoalitie: gemeente Kerkrade (wonen, werk, inkomen&zorg), Bureau Parkstad, Bewonersplatform Kerkrade-Noord, Wonen Limburg, Wonen Zuid

Eygelshoven is een dorp in een stad. Het heeft een sterke eigen samenleving, eigen verenigingen en mensen blijven graag in Eygeslhoven wonen.

kerkrade-eygelshoven

Omvang buurt
inwoners hele wijk: 7936
Aantal 65+-ers per buurt: totaal 1889 (24%)
• Eygelshoven-Kom: 706
• Hopel: 356
• Waubacherveld: 303
• Vink: 524

Woningvoorraad
3804 woningen, 34% huur, 66% koop

Bouwperiode
dorp

Uniek
staat aan begin

Innovatiethema’s – trefwoorden
communcatie & voorlichting langer thuis, passend wonen, flexibele woonvormen, duurzaamheid, financiering