Gouda

Wijk en buurt: Westergouwe
Partners gebiedscoalitie: Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Kwadraad, Fundis, Zorgpartners Midden-Holland, de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB), de bouwcombinatie Volker Wessels en Heijmans, Gezondheidscentrum Westergouwe, Kwintes en de gemeente Gouda

Gouda wil graag dat nieuwbouwwijk Westergouwe een inclusieve wijk wordt en blijft. Dat wil zeggen een leefbare wijk waar iedereen zich thuis voelt. Die inspireert, verbindt en uitnodigt tot ontmoetingen. Wethouder Corinne Dijkstra: “Bij de opbouw van een nieuwe wijk is het belangrijk oog te hebben voor mogelijkheden om mensen met elkaar in contact te brengen. Een wijk is meer dan een optelsom van bewoners. Het is een gemeenschap waar mensen met verschillende mogelijkheden, leeftijden en ondersteuningsbehoeften zich thuis moeten kunnen voelen.” In Westergouwe komen uiteindelijk ruim 10.000 mensen te wonen. Keuzes in de inrichting van de openbare ruimte hebben invloed op de sociale kant van de wijk. Zijn er plekken in de buurt waar je elkaar kunt ontmoeten, zijn de voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk? Is er een gevarieerd woningaanbod? Omdat de wijk nog in opbouw is, is dit het moment om te leren van goede voorbeelden in het land en deze kennis te benutten voor de wijk Westergouwe. René Mascini van Woonpartners Midden-Holland: “Woonpartners werkt graag mee aan de totstandkoming van inclusieve wijken, waarin het goed wonen is voor alle inwoners. In Westergouwe bouwen we veel sociale huurwoningen en daarnaast woningen in middenhuur."

gouda-westergouwe

Omvang buurt
1245 inwoners (1 januari 2019)

Woningvoorraad
totaal 4000 woningen gepland

Bouwperiode
nieuwbouw (2016-)

Uniek
- Opgave in beeld. Goede verbinding/vertaling maken naar het fysieke domein.
- Nieuwe woon-zorg concepten.
- Concrete randvoorwaarden formuleren voor de inclusieve wijk. Toegankelijkheid van voorzieningen, infrastructuur, OV, speeltuinen.
- Sociale samenhang voorkomt eenzaamheid: investeren in sociale cohesie

Innovatiethema’s – trefwoorden
randvoorwaarden inclusieve wijk