Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio

Wat is een leerkring?


Het creëren van een leerkring heeft tot doel om een groep mensen met een gemeenschappelijk belang of passie te vereniging en dit belang samen verder te brengen. Een leerkring is dé plek waar kennis en praktijken worden gedeeld en opgewerkt naar gezamenlijke kennisvragen, gedeelde experimenten, nieuwe routines en nieuwe toepassingen. Gestructureerd samen leren staat centraal en dat gaat verder dan de vergadering, het netwerk of de training.

De leerkring wordt vormgegeven via de aanpak van de Communities of Practice. Het is een praktijk-leertraject rondom een specifiek onderwerp waarbij leren van elkaar centraal staat. Met de leerkring worden kennis en ervaring gedeeld, gezamenlijk gewerkt aan verdieping en gebouwd aan duurzame kennisnetwerken.

Leerkring


De basis van de leerkring:

 • Reeks van vier bijeenkomsten op locatie: steeds rondom een specifiek thema dat in één deelnemende gemeente geïllustreerd wordt, telkens één dag. Bijeenkomsten vinden plaats op locatie van een van de deelnemers. Deze gastgemeente organiseert, in samenwerking met Platform31 en RIVM, ook een deel van het programma. Pijlers van elke bijeenkomst zijn:
  • actualiteiten van de dag; delen van relevante ervaringen, nieuws, nieuwe publicaties etc.
  • intervisie; een aantal deelnemers brengt een casus ter bespreking in de groep
  • verdieping van een inhoudelijk thema; met inspiratie van gast-experts. Dit kunnen presentaties zijn, discussies, werksessies, simulaties.
  • projectbezoek; de gastheer neemt deelnemers mee in een actueel project
 • Combinatie van inspiratie met state of the art kennis, leren van elkaar en het geleerde in praktijk bekijken en daar mee oefenen
 • Opbrengsten vastleggen in papers, publicaties en eventuele andere kennisdocumenten.
 • Digitale leeromgeving

Dit is eventueel uit te breiden met toegepast onderzoek, trainingen op maat of een studiereis.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Leerkring - Online Leeromgeving