Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio

Voor wie is de leerkring?

De leerkring is bedoeld voor gemeenteambtenaren van de domeinen fysieke (ruimtelijk) en sociaal (maatschappelijke ontwikkeling, gezondheid, GGD). Deze leerkring legt de focus op ambtenaren die op een strategisch niveau werkzaam zijn binnen dit domein. Om de werkwijze in de dagelijkse praktijk te kunnen implementeren, zijn per organisatie ten minste een medewerker uit het fysieke domein en een medewerker uit het sociale domein betrokken. Een medewerker van de GGD van de desbetreffende gemeente kan als derde persoon vanuit deze gemeente aan de leerkring deelnemen, evenals een waterschap of andere discipline. De leerkring wordt waar nodig aangevuld met professionals die op andere niveaus of bij andere organisaties werkzaam zijn, zoals provincies, Rijk of kennisinstellingen.