Thema: Wonen en zorg

Platform31 gaat ook in 2020 aan de slag met het thema Wonen en zorg. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Kwetsbare mensen zijn van alle tijden. Nieuw is de visie hoe de samenleving deze groepen kan ondersteunen: inclusief en wonend in de wijk. Niet voor niets hebben gemeenten de ambitie om hun wijken zo uit te rusten dat ouderen en inwoners met een beperking er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Hierdoor ontstaat bij gemeenten, corporaties en zorgondernemers een groeiende behoefte aan een nieuwe arrangement voor wonen, welzijn en zorg in wijken en dorpen. Platform31 ontwikkelt een kennisprogramma waarin we de kijken welke aanpak een goed samenwonen in wijken ondersteunt. Ook burgerparticipatie krijgt hierin een rol. Governance en procesregie op meerpartijensamenwerking krijgt een plek in het experiment met de partners van het Actieplan Weer Thuis! Vanuit deze programma’s ontwikkelen we kennis die initiatiefnemers inspireert en handelingsperspectief biedt bij de ontwikkeling van gebiedsgerichte arrangementen, nieuwe woonvormen voor bewoners met beperkingen en een goede procesregie.

Huisvesten bijzondere doelgroepen groen

Werkateliers wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers of kennissessies op het gebied van wonen en zorg. De thema’s van de werkateliers zijn:

  • Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (dinsdag 22 september, door Susan van Klaveren)
  • Woonvariaties senioren (donderdag 8 oktober 2020, door Barbara van Straten)
  • Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk (december 2020, door Annette Duivenvoorden)
  • Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat? (januari 20210, door Mirjam Fokkema)

Voor deze sessies wordt gericht uitgenodigd onder onze partnercorporaties. De precieze data volgen.