Opgaven

1. Centrumstad met uitdagingen

Het voorzieningenniveau op peil houden en werk maken van een vitale en levendige binnenstad zijn belangrijke opgaven voor centrumsteden. Mede door de coronacrisis zijn dit uitdagende opdrachten, die vragen om nauwe samenwerking met de omliggende gemeenten.


Foto: VVV Gouda

2. Voorstad

Voorsteden staan voor de opgave om meer te profiteren van de nabijheid van de grote(re) stad, zonder hier voornamelijk de nadelen van te ondervinden.


3. Aantrekkelijke woonstad

Ook op de langere termijn aantrekkelijk blijven en voorkomen dat zij zichzelf uit de markt prijzen. Dat zijn de grootste opgaven voor woonsteden. Daarnaast is de bevolking in woonsteden relatief sterk vergrijsd en dit brengt specifieke uitdagingen met zich mee.4. Stad in transitie

Steden in transitie moeten werk maken van de aantrekkelijkheid van de stad. De focus ligt daarbij op het voorzieningenniveau, de variatie in woon-, werk- en leefmilieus, verduurzaming en het stimuleren van ondernemerschap.
5. Werkstad

Voor werksteden is het van belang om te zorgen voor een woningaanbod dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van (nieuwe generatie) werknemers. Daarnaast is het verbeteren van het onderwijs een grote opdracht voor werksteden: meer variatie, hogere kwaliteit en ambitieuze bij-, om- en herscholing.

6. Bloeiende streekstad

Een compleet voorzieningenaanbod, een levendige binnenstad en goede verkeers- en vervoersverbindingen met de omliggende regiogemeenten. Dat zijn de belangrijkste opgaven voor bloeiende streeksteden.
7. Landelijke stad

De grote vraagstukken rond de ruimtelijke kwaliteit van de gemeenten, hangen samen met de ruimte die de landbouw inneemt, de noodzaak om meer ruimte te bestemmen voor natuur en voor de productie van energie.