Aan de slag

Het rapport is geen eindproduct, maar een startpunt voor kennisdeling tussen enigszins vergelijkbare gemeenten. Door ideeƫn, aanpakken en oplossingen te delen, kunnen gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren. Een aantal generieke opgaven speelt in bijna alle middelgrote gemeenten op de korte en/of langere termijn.

  • sterke vergrijzing van de bevolking leidt tot een groeiende vraag naar zorg in combinatie met een krimpende beroepsbevolking;
  • een kwantitatief en kwalitatief tekort aan woningen in het lagere- en midden segment van de woningmarkt belemmert de doorstroming op de woningmarkt;
  • toenemende druk op het voorzieningenpeil van de middelgrote gemeenten (mede door de coronacrisis);
  • groeiend besef dat veel vraagstukken en opgaven alleen door middel van intensieve (regionale) samenwerking kunnen worden opgepakt.