Aan de slag

Het rapport is geen eindproduct, maar een startpunt voor kennisdeling tussen enigszins vergelijkbare gemeenten. Door idee├źn, aanpakken en oplossingen te delen, kunnen gemeenten van elkaar leren en elkaar inspireren. Een aantal generieke opgaven speelt in bijna alle middelgrote gemeenten op de korte en/of langere termijn.

  • sterke vergrijzing van de bevolking leidt tot een groeiende vraag naar zorg in combinatie met een krimpende beroepsbevolking;
  • een kwantitatief en kwalitatief tekort aan woningen in het lagere- en midden segment van de woningmarkt belemmert de doorstroming op de woningmarkt;
  • toenemende druk op het voorzieningenpeil van de middelgrote gemeenten (mede door de coronacrisis);
  • groeiend besef dat veel vraagstukken en opgaven alleen door middel van intensieve (regionale) samenwerking kunnen worden opgepakt.