Handelingsperspectieven

1. Centrumstad met uitdagingen

Bundel de krachten met omliggende gemeenten en onderzoek hoe complementariteit kan ontstaan. Werk samen aan het verbeteren van het regionale voorzieningenaanbod, kom samen tot een regionale woonagenda en een regionaal economisch beleid. Zorg daarnaast voor een proactief onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.

Foto: VVV Gouda

2. Voorstad

Verken de kansen van transformatie en creëer meer variëteit in woon-, werk- en leefmilieus. Door nieuwe doelgroepen aan de stad te binden, kunnen voorsteden beter inspelen op de toenemende druk op de grootstedelijke woningmarkt.
3. Aantrekkelijke woonstad

Zorg dat bestaande woningen die vrijkomen aantrekkelijk en betaalbaar zijn voor nieuwe eigenaren en benut de kansen van de verduurzamingsopgave.


4. Stad in transitie

Minder belemmerende regelgeving en lage lasten zorgen ervoor dat ondernemers de kans krijgen om te innoveren. Vernieuwing en digitalisering zorgen voor een sterkere arbeidsproductiviteitsontwikkeling. Zet ook in op een krachtiger arbeidsmarktbeleid, het verkleinen van mismatches op de arbeidsmarkt, beter onderwijs met meer variatie, een serieuze aanpak van bij-, her- en omscholing en het beter mobiliseren van het onbenutte potentieel.

5. Werkstad

Houd de bedrijvigheid vast en zorg dat je oog hebt voor de toekomstbestendigheid van de belangrijkste economische sectoren.

6. Bloeiende streekstad

Versterk de streekfunctie en het onderscheidende karakter van de eigen middelgrote stad. Verklein en verbeter het kernwinkelgebied, transformeer aanloopstraten en zorg voor meer multifunctionele werkmilieus.
7. Landelijke stad

Zorg dat de ruimtelijke kwaliteit een plek krijgt in alle ruimtelijk-economische besluiten. En zoek de verbinding met de grote opgaven: energietransitie, transitie naar een circulaire economie, voedseltransitie en klimaatadaptatie.