Dit project wordt medegefinancierd door het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)/Aanjaagteam Ondermijning (ATO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanjaagteam ondermijning en het ministerie van bzk
Inspiratieboek

Om meer zicht te krijgen op hoe partijen een wijkgerichte aanpak van ondermijning vormgeven en kennis hierover te delen, maakt Platform31 in het voorjaar van 2021 een inspiratieboek ‘Aanpak ondermijning in de wijk’. Voor dit werkboek verzamelen, verdiepen en bundelen we inspirerende praktijkvoorbeelden van een brede (dat wil zeggen: meer dan repressieve) aanpak van ondermijning als onderdeel van de wijkaanpak.

Door het inspiratieboek breed beschikbaar te maken, dragen we bij aan de kennisontwikkeling en -deling rondom dit thema en kunnen andere gemeenten en betrokken partijen de kennis benutten bij het vormgeven van hun eigen aanpak.

Doet u mee?

Kent u zo'n praktijkvoorbeeld of bent u betrokken bij zo'n aanpak? En wilt u uw inzichten en geleerde lessen delen? Laat het weten aan:

Ondermijning in de wijk 2020