Dit project wordt mede gefinancierd door het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)/Aanjaagteam Ondermijning (ATO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanjaagteam ondermijning en het ministerie van bzk

Masterclasses Aanpak ondermijning in de wijk

Vanuit onze ervaring met uiteenlopende veiligheids- en sociale vraagstukken én onze expertise op het gebied van wijkaanpak, organiseert Platform31 in het najaar van 2020 drie interactieve masterclasses rondom de aanpak van ondermijning in de wijk voor gemeenten en andere geïnteresseerden. In de masterclasses verkennen we gezamenlijk telkens een ander thema rondom de aanpak van ondermijning in de wijk. Verschillende (praktijk)experts komen aan het woord om hun kennis met u te delen. Ook is er voldoende ruimte voor interactie om ervaringen te delen en verder van gedachten te wisselen.

Masterclass: Weerbare justitie in kwetsbare wijken

Het thema van de eerste masterclass is Weerbare justitie in kwetsbare wijken. De basis voor deze bijeenkomst is het essay Een wereld in wijken te winnen, over de justitiële functie bij sociale achterstand van het Verwey-Jonker Instituut. In de masterclass komen verschillende sprekers aan het woord die ervaring hebben met deze hernieuwde vorm van gebiedsgericht rechtdoen (vanuit een gemeente die hier al ervaring mee heeft opgedaan (Rotterdam), het OM, Halt, de Raad voor de Kinderbescherming e.a.). De masterclass is erop gericht ervaringen te delen en het onderwerp verder met elkaar te verkennen. Een uitgebreid programma volgt binnenkort.

De onderwerpen voor de tweede en derde masterclass zullen gerelateerd zijn aan zorg, onderwijs en het sociaal domein in relatie tot de aanpak van ondermijning in de wijk. Op de programma’s voor deze masterclasses komen we ook later terug.

Doet u mee?

De eerste bijeenkomst vindt digitaal plaats op 24 september 2020 tussen 10:00-13:00 uur. De tweede masterclass zal (fysiek of digitaal) plaatsvinden op 12 november 2020 tussen 10:00-15:00 uur. De derde masterclass is op 26 januari 2021 van 10:00-15:00 uur.

Houdt u zich binnen uw gemeente of organisatie bezig met dit thema en bent u geïnteresseerd in deelname aan één of meerdere masterclasses? Meld u zich dan via onderstaand formulier aan. U ontvangt de programma’s en uitnodigingen voor de masterclasses zodra hier meer over bekend is.