Masterclasses Aanpak ondermijning in de wijk

Vanuit onze ervaring met uiteenlopende veiligheids- en sociale vraagstukken én onze expertise op het gebied van wijkaanpak, organiseert Platform31 in het najaar van 2020 drie interactieve masterclasses rondom de aanpak van ondermijning in de wijk voor gemeenten en andere geïnteresseerden. In de masterclasses verkennen we gezamenlijk telkens een ander thema rondom de aanpak van ondermijning in de wijk. Verschillende (praktijk)experts komen aan het woord om hun kennis met u te delen. Ook is er voldoende ruimte voor interactie om ervaringen te delen en verder van gedachten te wisselen.

Masterclass: Weerbare justitie in kwetsbare wijken

Het thema van de eerste masterclass was Weerbare justitie in kwetsbare wijken. De basis voor deze bijeenkomst was het essay Een wereld in wijken te winnen, over de justitiële functie bij sociale achterstand van het Verwey-Jonker Instituut. In de masterclass kwamen verschillende sprekers aan het woord die ervaring hebben met deze hernieuwde vorm van gebiedsgericht rechtdoen (vanuit een gemeente die hier al ervaring mee heeft opgedaan (Rotterdam), het OM, Halt, de Raad voor de Kinderbescherming e.a.). In de masterclass zijn ervaringen gedeeld en het onderwerp is verder met elkaar te verkend.

De onderwerpen voor de tweede en derde masterclass zijn gerelateerd aan zorg, onderwijs en het sociaal domein in relatie tot de aanpak van ondermijning in de wijk.

Doet u mee met de tweede masterclass?

De tweede masterclass vindt (digitaal) plaats op 26 januari 2021 tussen 10:00-13:00 uur. De derde masterclass is op 11 maart 2021 van 10:00-13:00 uur.

Meld u hier aan voor masterclass 2: Onderwijs en ondermijnende criminaliteit