Masterclasses Aanpak ondermijning in de wijk

Vanuit onze ervaring met uiteenlopende veiligheids- en sociale vraagstukken én onze expertise op het gebied van wijkaanpak, organiseert Platform31 drie interactieve masterclasses rondom de aanpak van ondermijning in de wijk voor gemeenten en andere geïnteresseerden. In de masterclasses verkennen we gezamenlijk telkens een ander thema rondom de aanpak van ondermijning in de wijk. Verschillende (praktijk)experts komen aan het woord om hun kennis met u te delen. Ook is er voldoende ruimte voor interactie om ervaringen te delen en verder van gedachten te wisselen.

Masterclass 1: Weerbare justitie in kwetsbare wijken

Het thema van de eerste masterclass was Weerbare justitie in kwetsbare wijken. De basis voor deze bijeenkomst was het essay ‘Een wereld in wijken te winnen’, over de justitiële functie bij sociale achterstand van het Verwey-Jonker Instituut. In de masterclass kwamen verschillende sprekers aan het woord die ervaring hebben met deze hernieuwde vorm van gebiedsgericht rechtdoen (vanuit een gemeente die hier al ervaring mee heeft opgedaan (Rotterdam), het OM, Halt, de Raad voor de Kinderbescherming e.a.). De masterclass was erop gericht ervaringen te delen en het onderwerp verder met elkaar te verkennen.

Masterclass 2: Onderwijs en ondermijnende criminaliteit | 26 januari 2021

In de tweede masterclass op 26 januari staat het thema ‘onderwijs en ondermijnende criminaliteit’ centraal.

In drie workshops (Samen tegen ondermijning, HOMEBASE en Kapot Sterk) worden goede voorbeelden uit de praktijk toegelicht, waarbij ook specifiek aandacht wordt besteed aan de rol van de gemeente en de samenwerking met de gemeente. Deelnemers kunnen concrete vragen stellen en inspiratie opdoen om in de eigen gemeente aan de slag te gaan.

Masterclass 3: Frontlijnprofessionals tegen ondermijning | 1 april 2021

Het thema van deze derde en laatste masterclass is de rol van de maatschappelijke frontlijn in de (preventieve) aanpak van ondermijning. Basis voor de bijeenkomst is het adviesrapport ‘Preventie met gezag: Een strategie voor weerbare wijken’ dat het Aanjaagteam Ondermijning onlangs uitbracht.

Ondermijning in de wijk 2020