Dit project wordt medegefinancierd door het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)/Aanjaagteam Ondermijning (ATO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanjaagteam ondermijning en het ministerie van bzk
Learning community

Vanuit onze ervaring met uiteenlopende veiligheids- en sociale vraagstukken én onze expertise op het gebied van wijkaanpak, organiseert Platform31 in 2020 een learning community rondom het thema aanpak van ondermijning in de wijk. Dat doen we samen met onder andere het Aanjaagteam Ondermijning (ATO). In de learning community trekken gemeenten samen op om kennis en ervaring uit te wisselen en met en van elkaar te leren.

Wat biedt de learning community?

  • Drie inspirerende bijeenkomsten met boeiende experts en sprekers;
  • Veel ruimte voor interactie (denk aan casusbesprekingen, etc.), zowel tijdens bijeenkomsten als tussentijds, binnen een actief lerend netwerk van professionals met dezelfde opgave;
  • State-of-the-art kennis over de thematiek (onder andere praktijkvoorbeelden).
  • Regelmatige updates van recente ontwikkelingen vanuit de netwerken van Platform31, het ATO en het ministerie van BZK.
  • De mogelijkheid om eigen goede voorbeelden te delen (bijvoorbeeld in het werkboek).

Wat verwachten wij van u?

Tijdens de learning community verwachten wij actieve participatie van deelnemende gemeenten. Denk hierbij aan het aangeven van behoeften, deelname aan bijeenkomsten et cetera. Per gemeente kunnen twee personen deelnemen (bij voorkeur iemand uit het veiligheidsdomein en iemand uit het sociaal domein).

Doet u mee?

Houdt u zich binnen uw gemeente bezig met dit thema en bent u geïnteresseerd in deelname aan de learning community? Meld u zich dan (samen met een collega) aan!

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 9 juni 2020. Let op: deze datum is nog onder voorbehoud. We volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en verplaatsen de bijeenkomst als dat nodig is. De overige twee bijeenkomsten vinden plaats op 24 september 2020 en 12 november 2020 (data onder voorbehoud).

Aanmelden

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Simone ’t Hooft:

Ondermijning in de wijk 2020