Dit project wordt mede gefinancierd door het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO)/Aanjaagteam Ondermijning (ATO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanjaagteam ondermijning en het ministerie van bzk
Aanpak ondermijning in de wijk

Repressie en preventie verbinden

Nederland lijkt er in toenemende mate mee te maken te hebben: ‘ondermijnende criminaliteit’ of ‘ondermijning’. Bij deze vorm van criminaliteit gaat het om kleinere en grotere misdaden die (meer dan bij reguliere criminaliteit) de grenzen tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ overschrijden. Kwetsbare wijken zijn in het bijzonder gevoelig voor ondermijning. In dit project stimuleren we de verbinding van de aanpak van ondermijnende criminaliteit met een wijkgerichte aanpak, waarin zowel aandacht is voor repressieve als preventieve maatregelen. Wilt u hiermee aan de slag? Meld u dan aan!

Kwetsbare wijken: ondermijningsgevoelige gebieden

Kwetsbare wijken zijn in het bijzonder gevoelig voor ondermijning. Daar maakt een opeenstapeling van problemen als armoede, achterstand en achterstelling plekken en mensen kwetsbaar om – als dader of slachtoffer – betrokken te raken bij ondermijnende criminaliteit. Voorbeelden van ondermijnende activiteiten in de wijk zijn onder andere (kleinschalige) drugscriminaliteit, zoals wietteelt en drugslabs in woonwijken, het inzetten van kwetsbare jongeren voor hand- en spandiensten, opslag van drugsgrondstoffen en -afval in garageboxen, en het witwassen van criminele winsten via supermarkten of speciaal daarvoor opgerichte ondernemingen.

Repressie en preventie verbinden in een wijkgerichte aanpak

Veel gemeenten zijn er inmiddels van doordrongen dat repressie alleen onvoldoende werkt tegen ondermijning; er is een brede wijkaanpak nodig, waarin het (meer repressieve) veiligheidsdomein en het (meer preventieve) sociaal domein samen de strijd met dit probleem aanbinden. Maar hoe richt je als gemeente zo’n aanpak in? En met wie? Wat zijn knelpunten en hoe los je die op? Welke vernieuwende ideeën zijn er?

Masterclasses en werkboek ‘Aanpak ondermijning in de wijk’

Het project Aanpak ondermijning in de wijk bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het organiseren van een reeks interactieve masterclasses.
  2. Het verzamelen, verdiepen en bundelen van praktijkvoorbeelden van een wijkgerichte aanpak van ondermijning in een inspirerend werkboek.

Doet u mee?

Voor dit project zijn we op zoek naar gemeenten die aan de slag willen met het verbinden van de aanpak van ondermijnende criminaliteit met een wijkgerichte aanpak, waarin zowel aandacht is voor repressieve als preventieve maatregelen.

  • Wilt u meer weten over de masterclasses? Neem dan contact op met Femke Bax via femke.bax@platform31.nl.
  • Wilt u een praktijkvoorbeeld delen in het werkboek ‘Aanpak ondermijning in de wijk’? Neem dan contact op met projectleider Simone ’t Hooft via simone.thooft@platform31.nl.
Ondermijning in de wijk 2020