Werken aan leefbare wijken

Kennis en inspiratie voor wijkprofessionals

Terwijl corporaties en hun partners op zoek zijn naar manieren om met de snelle veranderingen in de samenleving om te gaan, zijn wijkprofessionals bezig om brandjes te blussen en om de draagkracht van ‘hun’ wijk overeind te houden. Reflectie en het delen van kennis schieten er vaak bij in. Jammer, want hier liggen kansen om te leren en werkwijzen aan te scherpen of te vernieuwen. Het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ biedt wijkprofessionals de ruimte om stil te staan bij de effectiviteit van hun inzet. Ook biedt het hun nieuwe kennis en inzichten om mee aan de slag te gaan in hun eigen praktijk.

Ga voor meer informatie naar de website www.werkenaanleefbarewijken.nl of download de flyer.

Download flyer 2021 (pdf, 1,2 MB)
Download flyer 2021 (pdf, 1,2 MB)