Projectopzet

Met een kennisgemeenschap van koplopende gemeenten, woningcorporaties en hun lokale partners gaat Platform31 op zoek naar de werkzame bestandsdelen van domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken waar vernieuwende koppelingen tussen beleidsdomeinen en wederzijds (maatschappelijk) rendement centraal staan. Hierbij staan koppelingen tussen het fysieke en sociale domein centraal, aangevuld met logische koppelingen met andere domeinen.

Fase 1 – Verkenning

Interviewreeks met bestuurders en innovatieve denkers en doeners over de kansen en knelpunten rond domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpakken.

Fase 2 – Kennisgemeenschap

In vijf bijeenkomsten ondersteunt de lerende kennisgemeenschap elkaar bij de totstandkoming van een domeinoverstijgende gebiedsgerichte strategie die een antwoord biedt op de opgave van een van hun kwetsbare wijken.

Fase 3 – Wijklabs

In een Wijklab staat een bestaande kwetsbare wijk centraal en wordt in twee dagdelen een aanzet gemaakt voor een innovatieve domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak. Onder leiding van een procesbegeleider stellen lokale partijen zich bloot aan een panel uiteenlopende experts geselecteerd door Platform31. Dit panel heeft tot taak om in een ‘snelkookpan-setting’ inzicht te krijgen in de opgaven van het gebied om vervolgens tot adviezen te komen die zowel inspirerend, vernieuwend als uitvoerbaar zijn voor de lokale partijen en die handelingsperspectieven bieden voor de lokale opgaven.

Foto: Alex Schröder
Foto: Alex Schröder
Wijk geel