Actuele projecten 2020

Afgeronde projecten

Kennisdossier

Een kennisdossier bundelt interne en externe informatie rondom een specifiek onderwerp of thema:

Thema: Leefbare wijken en buurten

Platform31 gaat in 2020 verder met het thema Leefbare wijken en buurten. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Platform31 is nooit vertrokken uit de wijk. In 2020 bouwen we samen met onze partners voort op het kennisfundament van Platform31 rondom een programmatische wijkaanpak. Welke mix van interventies past bij welke opgave(n): we onderzoeken in hoeverre maatwerk in een wijkaanpak kan worden gecombineerd met generiekere oplossingsrichtingen in bepaalde wijktypen. Vragen die we willen beantwoorden:

  • Hoe kunnen andere gemeenten en hun betrokken partners leren van bestaande programma’s, zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, waarin onderwijs en werkgelegenheidsstructuren op stadsdeelniveau worden versterkt?
  • Welke governance hoort bij een effectieve gebiedsaanpak?
  • Wat betekent dit – zowel binnen de gemeente als in de gebiedsgerichte samenwerking met andere organisaties en bedrijven?
Lees meer
Lees meer
Wijk geel

Uitgelicht: Wijk in zicht

Kwalitatief onderzoek naar de dynamiek van leefbaarheid in kwetsbare wijken

Na jaren van afwachtend beleid bezinnen zowel gemeenten als het Rijk zich op een actievere rol bij de aanpak van kwetsbare wijken. Platform31 onderzocht de dynamiek van de leefbaarheid in elf kwetsbare wijken.

Lees meer