Experimentenprogramma Wijk- en plattelandseconomie

Nieuws en publicaties


Verslag bijeenkomst Erfgoedpilots Bunne

Erfgoed blijkt als economische katalysator te kunnen fungeren in krimpregio’s. Maar om projecten te starten en succesvol te maken is een mix nodig van passie van de initiatiefnemers en lokale krachten.
Op 3 juni kwam een gevarieerd gezelschap van initiatiefnemers, dorpsbewoners, ondernemers, provincie en gemeenten bij elkaar in de Melkfabriek in Bunne om verschillende pilots te presenteren en de stand van zaken te bespreken.

Lees het verslag [pdf]


SpareSpace:
van huiskamer naar bedrijfspand

Toenemende winkelleegstand bracht Dennis Mous en Marcus Petstra op het idee van het SpareSpace-concept. Een ‘onzichtbare’ ondernemer die in de huiskamer werkt kan door dit concept voor een klein bedrag een pand huren op een mooie locatie, met een hippe inrichting, een eigen profiel en met interactieve etalageruiten.

Platform31 heeft onderzoek gedaan in Franeker en Harlingen en interviews gehouden met deelnemers en andere betrokkenen. In deze publicatie doen Radboud Engbersen en Ruud Dorenbos (beiden Platform31) verslag, trekken conclusies en doen een aantal aanbevelingen voor het SpareSpace-concept.

Lees meer


Oude melkfabriek De Groeve als aanjager
voor dorpseconomie

In het dorp De Groeve (gemeenten Tynaarlo) hebben lokale ondernemers het plan opgevat om een oude melkfabriek te ontwikkelen tot een modern multifunctioneel centrum.

Platform31 heeft voor deze initiatiefnemers een analyse gemaakt van de centrale provinciale en gemeentelijke beleidsprogramma’s om haar initiatief in de juiste maatschappelijke context te plaatsen. In deze publicatie wordt duidelijk dat erfgoed bij uitstek een katalysator kan zijn van nieuwe economische dynamiek in een dorp of streek. De melkfabriek bewijst niet alleen De Groeve een dienst, maar speelt ook in op de visie en het beleid van de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe.

Lees meer


Dynamisch dorp

De tijd is rijp dat meer plattelandsgemeenten oog krijgen voor het grote belang van nieuwe, kleinschalig opererende ondernemers. In een artikel in tijdschrift Noorderbreedte over kleine bedrijven op het platteland komen twee ondernemers aan het woord die het aandurfden een bedrijf te beginnen in een dorp. Radboud Engbersen en Ruud Dorenbos (Platform31) constateren dat gemeenten nog niet altijd de praktische hulp en ondersteuning bieden die de ondernemers nodig hebben.

Lees hier het hele artikel [pdf]