Experimentenprogramma Wijk- en plattelandseconomie

Experimenten & analyses

9 Experimenten in de Noordelijke provincies

In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben we steeds 3 experimenten uitgevoerd (totaal 9 experimenten). We werkten in het noorden niet alleen samen met de onderscheiden provincies, maar ook met belangenbehartigers van kleine dorpen. Hieronder zijn de projecten en de analyses van die projecten te vinden.

1. In het eerste experiment staat het dorp Nieuwolda centraal. Woonstichting Groninger Huis heeft het initiatief genomen om van Nieuwolda een energiezuinig dorp te maken. Dat initiatief is enthousiast onthaald door de Dorpsbelangenvereniging, de bewoners en de gemeente Oldambt. Eén van de uitdagingen betreft de vraag hoe de lokale werkgelegenheid in Nieuwolda (en omstreken) maximaal betrokken kan worden in de plannen om van Nieuwolda een energiezuinig dorp te maken.

2. In het tweede experiment staat het NS-station in Winschoten (Oldambt) centraal. Dit NS-station wordt gerestaureerd om plaats te bieden aan nieuwe vormen van (informele) economische bedrijvigheid.

3. Het derde experiment heeft betrekking op de wijk Delfzijl-Noord waar een bewonersinitiatiefgroep van start is gegaan die de ambitie heeft om een duurzaam bewonersbedrijf te starten. Om dit mogelijk te maken zijn pioniers nodig die sociale betrokkenheid koppelen aan ondernemerskwaliteiten.

Informatie over de experimenten in de provincies Friesland (Buitenpost en Oudega) en Drenthe:

Grootstedelijke experimenten in de Randstad

In de stedelijke lijn van het programma staan 3 multiculturele winkelgebieden centraal:

1. Het eerste experiment is het winkelgebied West-Kruiskade. Sinds 2009 is hier de Alliantie West-Kruiskade actief. De Alliantie bestaat uit de samenwerkende partners gemeente Rotterdam, gebiedscommissie Rotterdam Centrum, woningcorporatie Woonstad Rotterdam en de winkeliersvereniging West-Kruiskade.

2. Het tweede experiment is het winkelgebied Pretorialaan/Paul Krugerstraat, liggend aan het Afrikaanderplein op Rotterdam-Zuid.

3. Het derde experiment is de Amsterdamsestraatweg, een kilometerslange multiculturele winkelstraat, deels ook liggend aan de ‘volkse’ delen van Utrecht (o.a. de wijk Ondiep). De vraag die voor elk van de drie pilots geldt, is hoe deze klassieke winkelstraten getransformeerd kunnen worden tot aantrekkelijke, vitale ‘belevingsstraten’.

Pilot in het zuiden: Roermond

In Roermond richt het experiment – ingebracht door woningcorporatie Wonen Zuid – zich op de wijk Donderberg, een wijk gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Dit experiment wil praktisch antwoord geven op de vraag hoe de in de wijk aanwezige kleinschalige informele én formele economie het beste kan worden ondersteund. Daarnaast kan dit experiment aangeven wat de impact is van deze wijkeconomie op de sociale cohesie in de wijk Donderberg.