Experimentenprogramma Wijk- en plattelandseconomie

Artikelen Wijk- en dorpseconomie

Serie: economie aan de randen van Nederland

Zuid, oost, noord, west – niet overal gaat het economisch even best. Nederland klimt uit het dal van de financiële crisis,maar de verschillen in het land zijn groot. De werkloosheid is ongelijk verdeeld over de regio’s. Radboud Engbersen en Monique Kremer verkennen in de serie ‘Economie aan de randen van Nederland’ de staat van de economie aan onze lands- en zeegrenzen in 4 artikelen:


Bewonersbedrijf Delfzijl Noord: volop ambitie en energie

Begin 2014 nam een aantal bewoners in Delfzijl Noord het initiatief om een bewonersbedrijf op te zetten. Na een grondige voorbereiding leidde het initiatief in mei 2014 tot het officiële startsein in de vorm van de oprichting van de stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord. Nu, twee jaar later, heeft het bewonersbedrijf al een aantal mooie successen geboekt. Deze successen kwamen niet uit de lucht vallen. Daar ging een arbeidsintensief traject aan vooraf. In deze beknopte notitie kijken we door de ogen van drie bewoners die vanaf het begin bij het bewonersbedrijf betrokken waren en naar het ontstaan en de ontwikkeling van het bewonersbedrijf. In het bijzonder staan we stil bij een aantal leerpunten en lessen waarvan initiatieven elders kunnen leren.


Sociaal ondernemen in NS Station Winschoten

Verschillende partijen werken in Winschoten aan het verbeteren van de verblijfskwaliteit van het station. Zo is het gebouw de laatste jaren weer teruggebracht in de staat waarin het zich bevond in 1904. Stichting Het Oude Ambt, sinds 2010 gebruiker van het grootste deel van het station, wil het gebouw weer een publieke functie geven voor en door Winschoters. Sociaal ondernemerschap is hierbij de ambitie, waarbij het streven is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Het rapport inventariseert de mogelijkheden. Dit rapport is een van de pilots van het experimentenprogramma wijk- en dorpseconomie.


Erfgoed in Oudega

In Oudega, Friesland, in de gemeente Smallingerland, staat zuivelfabriek De Hoop. De fabriek sloot de deuren in de jaren zestig. Zijn er kansen voor herbestemming voor de fabriek en hoe kunnen lokale bewoners en ondernemers hieraan bijdragen? Erfgoed kan de kwaliteit van regio’s aanjagen. Dat is een stelling van het experimentenprogramma wijk- en dorpseconomie. Dit rapport bevat een omgevingsanalyse en een scenario voor De Hoop 2.0. Dit rapport is een van de drie Friese pilots van het experimentenprogramma wijk- en dorpseconomie. De andere Friese pilots spelen in Buitenpost en Harlingen/Franeker.


Bruisend Buitenpost

Buitenpost is een Fries dorp dat in het midden ligt op de lijn Leeuwarden-Groningen. Het dorp werkt aan drie speerpunten: meer samenhang, een actief dorp en een positieve ruimtelijke ontwikkeling.
Dit rapport schetst een beeld van Buitenpost en gaat in op de economische weerbaarheid van het dorp. Dit rapport is een van de drie Friese pilots van het experimentenprogramma wijk- en dorpseconomie. De andere Friese pilots spelen in Oudega en Harlingen/Franeker.


Verslag bijeenkomst Erfgoedpilots Bunne

Erfgoed blijkt als economische katalysator te kunnen fungeren in krimpregio’s. Maar om projecten te starten en succesvol te maken is een mix nodig van passie van de initiatiefnemers en lokale krachten.
Op 3 juni kwam een gevarieerd gezelschap van initiatiefnemers, dorpsbewoners, ondernemers, provincie en gemeenten bij elkaar in de Melkfabriek in Bunne om verschillende pilots te presenteren en de stand van zaken te bespreken.


Oude melkfabriek De Groeve als aanjager voor dorpseconomie

In het dorp De Groeve (gemeenten Tynaarlo) hebben lokale ondernemers het plan opgevat om een oude melkfabriek te ontwikkelen tot een modern multifunctioneel centrum. Platform31 heeft voor deze initiatiefnemers een analyse gemaakt van de centrale provinciale en gemeentelijke beleidsprogramma’s om haar initiatief in de juiste maatschappelijke context te plaatsen. In deze publicatie wordt duidelijk dat erfgoed bij uitstek een katalysator kan zijn van nieuwe economische dynamiek in een dorp of streek.


Oude melkfabriek De Groeve als aanjager
voor dorpseconomie

Auteurs: Ruud Dorenbos en Bas Win
juni 2015

In het dorp De Groeve (gemeenten Tynaarlo) hebben lokale ondernemers het plan opgevat om een oude melkfabriek te ontwikkelen tot een modern multifunctioneel centrum.

Platform31 heeft voor deze initiatiefnemers een analyse gemaakt van de centrale provinciale en gemeentelijke beleidsprogramma’s om haar initiatief in de juiste maatschappelijke context te plaatsen. In deze publicatie wordt duidelijk dat erfgoed bij uitstek een katalysator kan zijn van nieuwe economische dynamiek in een dorp of streek. De melkfabriek bewijst niet alleen De Groeve een dienst, maar speelt ook in op de visie en het beleid van de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe.

Lees meer