Experimentenprogramma Wijk- en plattelandseconomie

Analyse Donderberg, Roermond

Multiculturele ‘wereldwijken’ kom je niet alleen in de Randstad tegen, maar overal in het land. In Roermond bijvoorbeeld ligt de ‘wereldwijk’ Donderberg, gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Woningcorporatie Wonen Zuid bracht een pilot in die zich richt op het meer zichtbaar maken en stimuleren van de economische dynamiek die in de wijk aanwezig is. De vraag die centraal staat in de pilot, is hoe woningcorporaties en gemeenten de ondernemersgeest kunnen faciliteren. Wonen Zuid bekijkt hoe zij ondernemerschap uit schuurtjes, zolders en achter de keukentafels vandaan kan halen, zonder dat dit afbreuk doet aan de leefbaarheid in de wijk.

De analyse leidt naar een aantal aanknopingspunten. Wonen Zuid heeft in samenwerking met de kansmakelaar van collega-corporatie Wonen Limburg al een aantal van deze aanknopingspunten opgepakt.

cover Donderberg Roermond 161x237wr