Experimentenprogramma Wijk- en plattelandseconomie

Analyse Afrikaanderplein, Rotterdam

De West-Kruiskade is een winkelstraat in het Oude Westen van Rotterdam en begint op het Kruispleinom naar het westen toe over te gaan in de 1e Middellandstraat. Deze straten waren al in de negentiende eeuw bebouwd. De omgeving van de West-Kruiskade en 1e Middellandstraat heeft lange tijd een slecht imago gehad. Vanaf de jaren zestig raakte het Oude Westen en daarmee ook de beide winkelstraten steeds verder in verval.

Voor deze publicatie hebben de auteurs een krachtenveldanalyse en een belevingsanalyse gemaakt. Beide analyses maken duidelijk dat de West-Kruiskade grote potentie heeft om als winkelstraat in het nieuwe winkellandschap te overleven.

  • Auteurs: Maaike Poppegaai, Mark Minkjan, Derk Berends en Nathan Rozema
  • April 2015
  • Download de analyse (pdf)
cover Analyse Afrikaanderplein 234