Experimentenprogramma Wijk- en plattelandseconomie

Publicaties

De afgelopen jaren zijn er analyses gemaakt van de 13 pilots die deel uitmaken van het experimentenprogramma Wijk- en plattelandseconomie (ook wel wijk- en dorpseconomie). Die analyses zijn hier te vinden. Hier onder zijn andere publicaties over wijk- en dorpseconomie te vinden.

SpareSpace: van huiskamer naar bedrijfspand

Auteurs: Ruud Dorenbos en Radboud Engbersen
juni 2015

Toenemende winkelleegstand bracht Dennis Mous en Marcus Petstra op het idee van het SpareSpace-concept. Een ‘onzichtbare’ ondernemer die in de huiskamer werkt kan door dit concept voor een klein bedrag een pand huren op een mooie locatie, met een hippe inrichting, een eigen profiel en met interactieve etalageruiten.

Platform31 heeft onderzoek gedaan in Franeker en Harlingen en interviews gehouden met deelnemers en andere betrokkenen. In deze publicatie doen Radboud Engbersen en Ruud Dorenbos (beiden Platform31) verslag, trekken conclusies en doen een aantal aanbevelingen voor het SpareSpace-concept.

Lees meer


De Groeve als aanjager voor dorpseconomie

Auteurs: Ruud Dorenbos en Bas Win
juni 2015

In het dorp De Groeve (gemeenten Tynaarlo) hebben lokale ondernemers het plan opgevat om een oude melkfabriek te ontwikkelen tot een modern multifunctioneel centrum.

Platform31 heeft voor deze initiatiefnemers een analyse gemaakt van de centrale provinciale en gemeentelijke beleidsprogramma’s om haar initiatief in de juiste maatschappelijke context te plaatsen. In deze publicatie wordt duidelijk dat erfgoed bij uitstek een katalysator kan zijn van nieuwe economische dynamiek in een dorp of streek. De melkfabriek bewijst niet alleen De Groeve een dienst, maar speelt ook in op de visie en het beleid van de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe.

Lees meer