Klimaatadaptatie en water

Het landelijk gebied speelt een grote rol in het garanderen en leveren van ecosysteemdiensten. Een vitaal en divers landschap draagt bij aan een gezonder, weerbaarder, aantrekkelijker en duurzamer Nederland. De partijen op het platteland zijn beheerder van een groot deel van deze functies en moeten in staat zijn deze te bewaren en uitbreiden. Zij vervullen deze functie ten behoeve van heel Nederland.

Waterbeheersing is een van de grootste opgaven in Nederland en wint door klimaatverandering opnieuw aan noodzaak. Dit keer primair in de stedelijke gebieden. Daarmee is het potentieel een opgave waarin de uitwisseling tussen landelijk en stedelijk gebied fysiek zichtbaar wordt en waarvan oplossingen waardevol zijn voor zowel landelijk als stedelijk gebied. Voor de volgende ideeën was in de groepssessie de meeste interesse:

Voor de volgende ideeën was tijdens de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ de meeste interesse:

  • Verstening tegengaan zowel in stad als kernen.
  • Klimaatadaptatie integraal benaderen en zo ook financiële vereffening regelen.
klimaatadaptie & water-LR
Klik op de afbeelding om te vergroten
Klik op de afbeelding om te vergroten