Groei- en krimpdynamiek

Nederland kent gebieden met een demografische of economische groei en gebieden waar de bevolking of de economie krimpen. De afgelopen jaren zijn de krimpende gebieden in Nederland uitgebreid bestudeerd. In deze gebieden zijn nieuwe modellen ontwikkeld voor een maatschappij met een krimpende woningmarkt, een krimpende arbeidsmarkt, vergrijzing en een dalend aantal bewoners.

Nu ook stedelijke gebieden (zij het plaatselijk) te maken krijgen met wegtrekkende bewoners en vergrijzing kunnen zij veel leren van de ontwikkeling die landelijke gebieden de afgelopen jaren doorgemaakt hebben. De verandering van groei naar krimp, zorgt aan beide zijden voor innovatie. Juist door deze innovatie en het langdurige karakter van vergrijzing en krimp te erkennen kunnen stedelijke en landelijke gebieden samen werken aan een robuuste groei-krimpstructuur in Nederland.

Voor de volgende ideeën was tijdens de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ de meeste interesse:

  • Samen optrekken tussen P10, G4 en G32. Elkaar beter leren kennen en mogelijk samen opereren richting politieke lobby.
  • Bus naar buiten: Er zijn een aantal steden met een woonprobleem. Een aantal mensen die nu in de stad woont wil in de stad blijven, maar er zullen er ook een aantal zijn die ook buiten de stad zouden willen wonen. Onderzoek doen naar wat ervoor nodig zou zijn om hen te verleiden om naar buiten te trekken.
  • Branding van de bedrijven en economie van het platteland: Bedrijven op het platteland zijn vaak niet bekend. Ervoor zorgen dat studenten van opleidingen in de stad stageplekken kunnen vinden bij deze bedrijven. Randvoorwaarde: de stageplekken moeten spannend en aantrekkelijk zijn voor de studenten.
groei- en krimpdynamiek-LR