Regionale voedselsystemen

Op 4 juni 2018 vond een terugkombijeenkomst van de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ plaats over Regionale voedselsystemen. Het idee voor deze informele netwerkbijeenkomst ontstond tijdens de sessie Energie en voedsel van de meet up. Het doel was binnen het onderwerp ‘regionale voedselsystemen’ te verkennen waar kansen liggen voor samenwerking tussen platteland en stad om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van het voedselsysteem.

Aanwezig waren gemeente Ede, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, gemeente Peel en Maas, Food Council metropoolregio Amsterdam, WUR, gemeente Bronckhorst en Platform31. Deze partijen zijn betrokken bij dit thema, bijvoorbeeld door zich bezig te houden met het buitengebied in hun gemeente, de transitie naar een duurzaam voedselsysteem, plattelands- en voedselbeleid, verdienmodellen van boeren, verbinding van boeren met de maatschappij en bewustwording van de noodzaak van een duurzaam voedselsysteem.

In gesprek met elkaar kwamen de deelnemers tot de volgende kansen:

  • Een spel of wedstrijd voor jongeren van platteland en stad om bewustwording te creëren rond duurzaam en hoge kwaliteit voedsel (in aansluiting op een eerder idee uit de meet up).
  • Het dualisme tussen platteland en stad verminderen door grensoverstijgende projecten.
  • Verdienmodellen van boeren innoveren via contacten met expertise uit een stad.
  • Relatie stimuleren tussen consument en boer.
  • Kringlooplandbouw in de stad en verwerken van afval door dieren.
  • Multifunctionele landbouw.

Meer algemeen constateerden de deelnemers dat er behoefte is aan een agenda of programma waar gezamenlijk op ingezet kan worden, en een overzicht van goede voorbeelden van initiatieven in het voedseldomein die bijdragen aan een duurzaam regionaal voedselsysteem en verbinding tussen platteland en stad hierin.

De kansen die men als groep het meest interessant vond zijn het werken aan bewustwording bij jongeren via een spel of wedstrijd, en het innoveren van verdienmodellen van boeren via contact met expertise uit een stad. Op deze onderwerpen wil de groep de mogelijkheden voor samenwerking onderzoeken.

energie en voedsel-LR
energie en voedsel-LR
Klik op de afbeelding om te vergroten